Maakplaats 021
Waag BY-NC-SA

Maakazine #2: terugblik, handboek en plan Maakplaats 021

Het tweede Maakazine is gelanceerd door Maakplaats 021. Scholen, bibliotheken, leraren, ouders en begeleiders wordt inzicht geboden in de manieren waarop maakplaatsen ingezet kunnen worden om kinderen en jongeren actief te betrekken bij het vormgeven van de toekomst.

Het Maakazine is een initiatief van Maakplaats 021. Waag zet kennis en ervaring in voor een netwerk van maakplaatsen in verschillende vestigingen van de OBA. Hier ontwikkelen kinderen uit de buurt hun creativiteit en digitale vaardigheden.

In Maakazine #2 wordt teruggeblikt op de afgelopen vier jaar Maakplaats 021, maak je kennis met de partners, ontdek je hoe je een maker wordt en lees je de verhalen van kinderen die in de maakplaatsen aan de slag zijn gegaan. We richten daarnaast onze blik op de toekomst van Maakplaats 021.

Marjolein Moorman, Wethouder van Onderwijs, Armoede en Inburgering in Amsterdam, schrijft in het voorwoord: ‘Alle kinderen zijn verschillend. Maar niet ieder kind krijgt gelijke kansen. Of het nu gaat om technologische vaardigheden of een gevoel van burgerschap – elk kind moet de kans krijgen om verder te leren, ontwikkelen en trots te kunnen zijn op zijn of haar talenten. In deze behoefte voorziet Maakplaats 021. Hier kunnen zij zichzelf ontwikkelen tot maker – want juist door te maken ervaren kinderen hoe het is om de wereld om je heen te durven én kunnen veranderen.’

Lees Maakazine #2 en bekijk de presentatie van de lancering door Astrid Poot, Creative Director en hoofdredacteur van Maakazine.