FabSchool Kids centrum 2016
Waag BY-NC-SA
Kennisnet Trendrapport
Kennisnet BY

Maakonderwijs als aanjager van vernieuwing

Maakonderwijs wint steeds meer terrein in Nederland. Zo besteedt Kennisnet ruim aandacht aan het 'leren door te maken' principe in hun nieuwste trendrapport dat deze week is verschenen. Leraren en hun klassen gaan steeds meer (digitaal) knutselen, ontdekken de lokale Fablabs en halen apparaten uit elkaar om deze vervolgens weer zelf in elkaar te schroeven. Een goede en noodzakelijke ontwikkeling om technologie zelf te blijven besturen en te laten landen in onze samenleving, zo meldt het rapport.  

Technologiekompas voor scholen

Kennisnet beschrijft in de publicatie de technologische ontwikkelingen waarmee scholen nu en in de toekomst worden geconfronteerd. Het rapport helpt onderwijsinstellingen navigeren in een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan robots, virtual reality en learning analytics. Met dit technologiekompas wil Kennisnet scholen helpen verstandige keuzes te maken.

Meerwaarde van maakonderwijs

In het rapport is uitgebreid aandacht voor maakonderwijs (vanaf p. 103); het erkent de meerwaarde voor het praktischer en aanschouwelijker vormgeven en aanleren van kennis en (digitale) vaardigheden, die cruciaal zijn voor de burger in de 21ste eeuw. En pleit voor meer maakonderwijs binnen scholen, om ruimte te maken voor digitale geletterdheid en het vroeg prikkelen en ontwikkelen van een onderzoekende houding en het technische talent van leerlingen.

Helaas heeft Kennisnet het online rapport inmiddels verwijderd.