Uitreiking Skills prijs Maakplaats 021
Waag BY-NC-SA

Maakplaats 021 wint de SkiLLLsChallenge 2017!

OBA, HvA, Pakhuis de Zwijger en Waag hebben de NSVP / GAK SkiLLLsChallenge 2017 gewonnen met een plan voor een Fellowship programma voor leraren in het kader van Amsterdam Maakplaats 021.

Met het Maakplaats Fellowship-programma realiseren we een structurele samenwerking tussen Maakplaatsen en scholen uit de buurt. Het Fellowship is een trainingsprogramma waarin we leraren de kans geven zich te ontwikkelen in ‘maakonderwijs’, digitale fabricage en 21st century skills. Op deze manier worden de Maakplaatsen een gedeeld technieklokaal voor scholen uit de omgeving, waar leraren en hun kinderen een leven lang kunnen leren.

Achtergrond

Nederland heeft een nieuwe generatie kritische makers en uitvinders nodig. We leven in een maatschappij die steeds sneller digitaliseert. Een groot deel van de kinderen zal een beroep gaan uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Het is van belang dat ze vaardigheden ontwikkelen die horen bij de 21ste eeuw. Creatieve en technische vaardigheden, maar ook ondernemen en samenwerken. Maakonderwijs helpt daarbij. Door iets te maken leer je hoe dingen werken, oplossingen creëren, de wereld beter begrijpen én deze te beïnvloeden. Belangrijke skills dus!

Skills waar – thuis of op school – nog niet altijd aandacht voor is. Om te voorkomen dat jongeren achterstanden oplopen, hun talenten onvoldoende benutten of te weinig aansluiting vinden bij banen van de toekomst, richt de Openbare Bibliotheek van Amsterdam met hulp van Waag in 10 bibliotheken verspreid over de stad een infrastructuur van Maakplaatsen in.

Maakplaatsen zijn plekken waar je spelenderwijs kunt leren omgaan met nieuwe technologieën door er zelf mee te experimenteren. Waar je kunt leren programmeren en digitaal fabriceren. En waar je samen dingen ontwerpt en maakt die je belangrijk vindt en de wereld of je buurt een beetje mooier en beter maken.

Maakplaats 021 is een gezamenlijk initiatief van de OBA, Waag, Pakhuis de Zwijger en de Hogeschool van Amsterdam. Met steun van de Gemeente Amsterdam worden er in de komende vier jaar in tenminste 10 vestigingen van de OBA Maakplaatsen gerealiseerd.

Waag zet binnen Amsterdam Maakplaats 021 haar kennis en ervaring in om maker spaces in de OBA vestigingen in de wijken in te richten, traint OBA-medewerkers en de toekomstige Maakplaats Fellows in maakonderwijs en digitale fabricage en biedt programma en activiteiten in de vestigingen aan.