Citizen Sensing toolkit books
Waag BY-NC-SA

Making Sense: van pilots naar 'Citizen Sensing, a toolkit'!

Afgelopen twee jaar maakten honderden buurtbewoners over heel Europa actief kennis met burgerwetenschap. Met gepaste trots presenteert het Making Sense-team nu officieel: 'Citizen Sensing, a toolkit' (pdf) waarin alle methodes, lessen en best practices staan beschreven.

De toolkit vormt een blauwdruk voor beleidsmakers, stadsmakers en andere actief betrokken burgers om lokaal gedreven dataverzameling te faciliteren. Wil jij zelf je omgeving meten? Wil je graag samenwerken met buurtbewoners, experts en je lokale overheid? Of ben je op zoek naar hoe je communities betrekt bij een campagne? De Citizen Sensing toolkit is vanaf nu voor iedereen gratis te downloaden en gebruiken.

In Pristina (Kosovo), Barcelona en Amsterdam werden burgers tijdens Making Sense gekoppeld aan luchtkwaliteit-experts en Fab Labs. Hierin werden open-source sensors gebruikt om plaatselijk de kwaliteit van de leefomgeving te meten. Door samen te werken met verschillende disciplines werden meet resultaten beter en de impact groter. Nu zijn alle lessen, methodes en tools samengevoegd in één toolkit.

Download gratis een exemplaar

Waag is al een aantal jaren actief aanjager van citizen science. Via het Smart Citizens Lab worden geregeld evenementen, pilots en meet-ups georganiseerd om samen met burgers de kwaliteit van de leefomgeving in kaart te brengen.

Waag coördineerde dit tweejarige Europese project en was in Amsterdam verantwoordelijk voor drie pilots. Bij tijdelijke Europese samenwerkingen is het veilig stellen van de 'erfenis' van meer dan twee jaar werk vaak een grote uitdaging. Met Citizen Sensing toolkit is deze gewaarborgd en voor iedereen toegankelijk.

Frank Kresin (coördinator Making Sense, Design Lab, Universiteit Twente): "De sensortechnologie is steeds goedkoper, krachtiger en gebruiksvriendelijker geworden. Wat eens een plek voor experts was, is nu een plek voor iedereen."

Ivonne Jansen Dings (hoofd van het Smart Citizen Lab, Waag): "Low-cost sensoren geven burgers de mogelijkheid zelf data te verzamelen en interpreteren. Door deze gegevens naast officiële metingen te zetten ontstaan er nieuwe vormen van beleid maken en participatie. Making Sense is Open Overheid op z'n best."

Gijs Boerwinkel (community manager, Waag): "Doordat burgers zelf de strategie van de metingen bepalen, krijg je hele andere creatieve uitkomsten. Hierdoor worden burgers echt eigenaar van hun project, en dus ook van de data en uitkomsten."

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

Making Sense heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatie­programma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidie­overeenkomst nr. 688620.