Ontwikkeling spraaktraining met computergames

Mensen die lijden aan neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson of een beroerte, hebben vaak moeite om nog verstaanbaar te spreken. Eerder werkten de Nijmeegse spraak- en taaltechnologen al samen met taal- en spraakpathologen van de St Maartenskliniek (ziekenhuis gespecialiseerd onder andere in revalidatiegeneeskunde, bijvoorbeeld na hersenletsel). Uit die onderzoeken blijkt dat door spraaktraining met de computer de communicatieproblemen van patiënten met een spraakstoornis kunnen verminderen.

Spraak- en taaltechnologen van de Radboud Universiteit gaan een spraaktraining ontwikkelen voor neurologische patiënten met behulp van computergames.

Goede feedback
Dan moet er wel intensief getraind worden - wat met een computer goed kan. En dan moet een patiënt het volhouden. Daarvoor is het allereerst nodig dat de computer goede feedback geeft. De spraak- en taaltechnologen van de Radboud Universiteit hebben daar ervaring mee: vanuit hun kennis over automatische spraakherkenning ontwikkelden ze eerder al programma's voor bijvoorbeeld buitenlanders die Nederlands leren.

Serious games
In dit nieuwe project, getiteld 'Challenging speech training in neurological patients by interactive gaming' (kortweg: CHASING) komt daar nog een component bij, namelijk: gamen. Omdat het hier om patiënten gaat die heel veel moeten oefenen voor een resultaat dat ze misschien zelf nog tegenvalt (maar dat toch een verbetering is), is motivatie erg belangrijk. Zogenaamde 'serious games', games met een serieuze toepassing, worden daar steeds vaker voor ingezet in de gezondheidszorg. Met zulke games wordt niet alleen spelenderwijs geoefend, er zit vaak ook een competitie-element in: je kunt een fictieve tegenstander verslaan, punten verdienen of 'levels' verder komen.

Dergelijke elementen willen de spraak- en taaltechnologen van de Radboud Universiteit in dit project ook opnemen. Projectleider Helmer Strik weet nog niet precies welke elementen dat zullen zijn: 'Onderdeel van ons voorstel is dat we moeten onderzoeken wat werkt bij verschillende patiëntengroepen'.

Samenwerkingspartners
Het project CHASING is een samenwerking van het Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Nijmeegse St Maartenskliniek en Waag. Hiervoor is een subsidie toegekend in het programma Creatieve industrie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).