Selemca PhDO Trust me I'm a robot
Waag BY

PhDO 8: Meet the robots

Zijn robots iets voor de toekomst? Ik denk het niet. Tenminste, niet meer na het evenement PhDO 8 dat op 8 februari in de Waag plaatsvond. Hier kwamen ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers samen om te kijken naar de rol van robots in onze samenleving. De vraag bleek niet zozeer de zijn of robots in onze toekomstige maatschappij een rol hebben, maar welke rol dat zou moeten of kunnen zijn.

Lees hier de hele tekst (Engelstalig).