Het project Services for Electro-mechanical Care Agencies (SELEMCA) ging over het creëren van een transdisciplinaire design theorie voor de interactie tussen mens en machine.

De toenemende vraag naar zorg voor ouderen en voor personen met psychische stoornissen kan niet worden opgelost door uitsluitend te kijken naar het verbeteren van productiviteit van zorgverleners. Deze patiënten zijn vaak opgenomen in een ziekenhuis of zijn inwoners van een verzorgingscentrum of bejaardentehuis en vraagt om intensieve zorg, administratieve zorg als ook fysieke, cognitieve en psychische begeleiding. Waag’s Creative Care Lab was betrokken bij een van de projecten binnen CRISP: SELEMCA.

Een nieuwe benadering is het gebruik van creatieve technologische oplossingen om bestaande zorg aan te vullen of te vervangen. Tot die oplossingen behoren agents, robots, ambient en virtuele werelden, mechanotronic robots (Caredroids). Services for Electro-mechanical Care Agencies (SELEMCA) bekeek drie typen Caredroids die elk een andere service konden bieden: hulp voor het invullen van medische vragenlijsten; de matchmaker tussen verzorger en patiënt; en een robot zorgverlener, bijvoorbeeld voor beweging, medicijn inname of virtuele therapie.

Vragen

Teams van vijf universiteiten met partners uit de zorgsector en de creatieve industrie werkten samen aan het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Hoe kunnen business en product service innovaties ivm Caredroids leiden tot betere investeringen, betere effectiviteit en klant tevredenheid, in de zorg sector?
 • Hoe ervaren gebruikers van Caredroids product-service combinaties- zowel in termen van gezelschap als interactief gereedschap?
 • Hoe verbeter je de relatie tussen Caredroids en mensen op het gebied van esthetica?
 • Hoe bewerkstellig je vertrouwen in de toepassing van Caredroids in het medische domein?

Wat deed het Creative Care Lab?

In dit project heeft het Creative Care Lab scenario’s ontwikkeld waarin Caredroids een rol spelen. Het gebruik van Caredroids wordt hierin onderzocht en getest. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Project duration

27 nov 2011 - 23 dec 2013

Links

Publications

Financiers

 • CRISP
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Partners

 • Universiteit van Amsterdam
 • Media Republic
 • TU Delft
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Amsta
 • Universiteit Twente
 • Het Roessingh
 • DEMCON
 • Aernout Mik
 • LBi Lost Boys
 • eXamine BV
 • Innovation Factory
 • GeriMedica
 • Mentrum/Arkin
 • Tabod