Veel makers, ontwerpers, kunstenaars en beleidsmakers in de creatieve sector hebben de wens om diepgaande kennis en middelen toe te voegen aan hun professionele ervaring. Het koppelen van praktische, hands-on kennis aan wetenschappelijke onderzoek is van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit en impact van creatief werk. Er zijn echter veel obstakels tussen wens en daadwerkelijke uitvoering. PhDO bracht deze aan de oppervlakte en verbond mensen met ambities aan mensen die al middenin in de praktijk stonden.

Netwerk
PhDO bestond uit een serie netwerkevenementen: zowel voor personen in de creatieve sector als voor mensen die werkzaam zijn in onderzoek en ontwikkeling. Het netwerk beoogde een realistisch inzicht te ontwikkelen in het proces van voorbereiding, de toepassing, het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de creatieve sector. Tegelijkertijd was het een podium om onderzoeksresultaten te presenteren aan een relevante doelgroep.

PhDO was een initiatief van Waag en Arne Hendriks. Founding partners waren NWO en IIP Create.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Project duration

1 mei 2011 - 1 mei 2014

Financiers

Partners

  • Arne Hendriks