Plantenverhalen

Op donderdag 29 augustus vond de tweede proeftuindag plaats in het kader van het project Planten voor de Toekomst. Wederom verzamelden medewerkers van verschillende Botanische Tuinen zich in het Von Gimborn Arboretum in Doorn. 

In de ochtend koppelden de deelnemers de reacties van hun achterban terug op de ideeën uit de eerste sessie. De hoeveelheid ideeën blijkt alleen maar gegroeid. 

Denk aan ideeën als De Beeldboom, een installatie die de historie van de boom waarop de bezoeker hem richt laat zien; een Verrekijker waarmee ondergrondse wortels maar ook de sapstroom in de boom, de feromonen, etc. zichtbaar gemaakt worden; een Plantenpaspoort waarbij –vanuit het perspectief van de plant- duidelijk wordt waar de plant vandaan komt, wat hij er van vindt om hier te zijn, of hij overweg kan met zijn buurman. Maar ook veel onderzoek- en voel-dingen. Bijna alle ideeën laten mensen anders kijken, zetten de bezoeker in een actieve rol, benaderen de kernwaardes van de Botanische Tuinen op een speelse manier (op basis van serieus materiaal) en maken onzichtbare verhalen zichtbaar.

Alle ideeën clusterend, worden meerdere interessante ontwikkelrichtingen zichtbaar:

  • kijken met andere ogen, met meerdere zintuigen;
  • van buiten (de tuinen) naar binnen kijken en van binnen naar buiten kijken;
  • interactieve spelvormen;
  • spiegelen aan jezelf (=de belevingswereld van de bezoeker);
  • verhalen vanuit perspectief van de plant.

Op basis van door de tuinen in de zomer bijgehouden logboeken analyseren de deelnemers vervolgens het huidige bezoek van de tuinen: wie komen er; wat doen ze er; wat verwachten ze van hun bezoek? De gezamenlijke kennis over de verschillende doelgroepen wordt daarbij betrokken. Verschillende bezoekers van het arboretum worden ter plekke geïnterviewd en vastgelegd in portretten, een gebruikelijk manier om ‘een gezicht’ te geven aan de groep waarvoor je ontwerpt.

Naast een analyse van de bezoekers identificeren de deelnemers relevante (maatschappelijke) trends. Denk aan trends als de (her)waardering van natuur en duurzaamheid, het belang dat gehecht wordt aan bewust leven, de wens sociaal actief te zijn (en blijven), maar ook de groeiende doe-het-zelf (DIY) cultuur en de aandacht voor bio-mimicry (oftewel de inspiratie die de natuur kan bieden voor ontwerpers en architecten). Hierop zijn kansen te definiëren voor de individuele tuinen, maar zeker ook voor de gezamenlijke programmering van de tuinen.

Vanaf volgende week –na alles weer even te kunnen laten bezinken- worden de meest kansrijke ideeën verder ontwikkeld tot volwaardige concepten. De proeftuin karavaan strijkt dan voor twee weken neer in de Hortus in Leiden.

Gepubliceerd

Auteur

Dick van Dijk

project