Smart Citizen Kit: de bevindingen

In februari 2014 startte in Amsterdam een experiment met de Smart Citizen Kit, waarbij inwoners van de stad zelf bij hun huis de omstandigheden konden meten met betaalbare elektronica en sensoren en de resultaten in real-time via het internet konden delen. Inmiddels hebben we de balans opgemaakt en zijn alle bevindingen opgetekend in een eindrapportage over de pilot.

Download een exemplaar (pdf)

Op de vraag ‘kun je met betaalbare elektronica en sensoren zelf data in je directe leefomgeving verzamelen?’ kunnen we na dit project stellen dat dit slechts gedeeltelijk het geval was. De data die we met de Smart Citizen Kit verzamelden bleken op een aantal vlakken tekort te schieten. De sensor die luchtverontreiniging (NO2 en CO) meet bleek nog niet geschikt voor het continue meten van de buitenlucht. Meer dan de helft van de deelnemers was primair geïnteresseerd in luchtverontreiniging en voor hen was het experiment op dit punt dus weinig bevredigend. 

Daar staat tegenover dat we veel ervaringen en kennis hebben opgedaan tijdens de meetperiode, een groep van actieve mensen wisten te betrekken bij het project en contacten hebben gelegd met de diverse officiële meetinstanties die we erg waardevol vinden voor toekomstige experimenten. Waag en Amsterdam Smart City zijn dan ook voornemens om na de zomer van 2014 de volgende stappen te zetten.

Gepubliceerd

project