Smart Citizen Kit: het vervolg

Met de Smart Citizen Kit (SCK) hebben burgers, scholen en organisaties in Amsterdam van maart tot juni 2014 hun omgeving gemeten in een experiment van Waag, Amsterdam Smart City en de Amsterdam Economic Board.

Met low-cost sensoren brengt de kit onzichtbare elementen van de omgeving in kaart. De kit, die bij Fablab Barcelona ontwikkeld is, meet de samenstelling van de lucht (CO en NO2), temperatuur, lichtintensiteit, decibel en luchtvochtigheid. De kit heeft de grootte van een bierviltje, en kan bij een raam of op het balkon gehangen worden. Het pakket bestaat uit hardware, een website waar de data wordt verzameld, een online API en een mobiele app.

SCK versie 1.1
In de testperiode is een verbeterde 1.1 versie van de SCK gebruikt. Deze ziet er vrijwel hetzelfde uit, maar maakt gebruik maken van een LilyPad USB Arduino (de basis van de kit) en een aangepaste set (kleinere) sensoren.

Tijdlijn project

  • De kits werden in Amsterdam verspreid van eind februari tot half april 2014.
  • Op 16 april 2014 organiseerden we een Sensemake.rs expertmeeting in de Waag.
  • De data van de deelnemers in Amsterdam werd (tijdelijk) toegevoegd aan het 'City dashboard Amsterdam'.
  • We organiseerden een 'Meten is Weten'-week met de deelnemers en een Smart Citizen Café.
  • Er zijn gesprekken geweest met instanties als GGD Amsterdam (Bureau Luchtkwaliteit), RIVM en TNO.
  • Op 16 juni 2014 volgde een eindevent waar de resultaten werden geëvalueerd met de deelnemers.
  • In augustus 2014 volgt een eindrapportage over het experiment met de bevindingen.

Gepubliceerd

project