Smart Citizens in Amsterdam meten omgeving

In Amsterdam is in april 2014 het Smart Citizen project van start gegaan. Hierin meten Amsterdammers o.a. de luchtkwaliteit in hun omgeving met betaalbare sensors en elektronica. Door een kastje te koppelen aan hun Wi-Fi netwerk worden de meetgegevens direct getoond op een website.

Een medewerker van Waag over het project:

"Amsterdam heeft één van de hoogste stikstofdioxideniveaus van Europa. De luchtverontreiniging in de stad wordt op dit moment wel gemeten, maar alleen op een aantal vaste meetpunten en niet op straatniveau. Het bijzondere aan dit project is dat burgers zelf meten. Het is een experiment, ook omdat wij willen weten of dit soort elektronische sensors eigenlijk wel voor dit doel geschikt zijn. Na drie maanden meten gaan we de resultaten in kaart brengen en samen met de deelnemers bekijken wat het heeft opgeleverd."

De sensorkits worden verstrekt namens Amsterdam Smart City, gesteund door de gemeente Amsterdam. Behalve twee vervuilende gassen (NO2 en CO) meet het kastje ook licht, geluid, temperatuur, vochtigheid en draadloze netwerken in de omgeving.

Gepubliceerd

project