Tracing by Antti Tenetz
Tracing by Antti Tenetz BY-NC-ND

Supre:organism residency ingevuld door Antti Tenetz

Kunstenaar Antti Tenetz zal invulling geven aan de Supre:organism residency. De samenwerking tussen kunst en wetenschap binnen Waag’s AI Lab beoogt artistieke perspectieven te ontwikkelen op het bestaan van levende materie in de ruimte, met gebruikmaking van de opkomende artificiële intelligentie (AI) technologieën.

Over de kunstenaar

Antti woont in Oulu, het noorden van Finland, en werkte als kunstenaar, naturalist en filmer voornamelijk in het gebied tussen de Noordelijke IJszee en Siberië. Zijn werk bevindt zich op het kruispunt van de media-, bio- en stadskunst en onderscheidt zich door een interdisciplinaire kunst- en wetenschapsaanpak. Hij combineert vaak verschillende technologische middelen en materialen en gebruikt de natuur als medium.

Voorstellen voor de residency

Er waren 29 voorstellen ingediend om te kunnen deelnemen aan dit project, die werden voorgelegd aan een internationale jury van kunst-, ruimte- en AI-experts. Wat de grootste indruk maakte op de jury was Tenetz's inclusieve benadering om niet alleen de menselijke geschiktheid voor de ruimte te onderzoeken, maar ook die van andere levende organismen, zoals extremofiele microben en op metaal metaboliserende bacteriën. Technologieën zoals AI worden in zijn visie niet alleen gevormd door de mens.

AI LAB

This residency is made possible within the European ARTificial Intelligence Lab, with support of the Creative Europe programme of the European Commission, Mondriaan Fund and CLICKNL, and is a collaboration between Waag (Amsterdam), International Lunar Exploration Working Group (ESA/ESTEC, Noordwijk), Vrije Universiteit (Amsterdam), Kunstfort bij Vijfhuizen (Vijfhuizen) and Cultural Centre of European Space Technologies (Ljubljana).

Sponsors Supr:organism