Memoring van Josse Willems
Josse Willems BY-NC-SA

Van analoge herinnering naar digitale erfenis

Op welke manier bouwt de moderne mens een persoonlijke geschiedenis op en hoe worden wij herinnerd na ons overlijden? Twee hoofdvragen waar conceptontwikkelaar en ontwerpster Josse Willems zich tijdens haar afstuderen mee bezig heeft gehouden bij het Creative Care Lab van Waag. Ze is geïnteresseerd in hoe we omgaan met herinneringen en welke hedendaagse maatschappelijke aspecten hier invloed op uitoefenen.

Wegwerpmaatschappij
Voorheen vertelden tastbare en analoge producten een groot deel van ons levensverhaal. “Mijn oma heeft een doos vol met spullen van overleden naasten. Als zij naar deze producten kijkt, komen automatisch kostbare herinneringen terug. Analoge producten dienen dus als trigger voor herinneringen”, aldus Josse Willems.

De huidige maatschappij kent een wegwerpcultuur, de waardering voor persoonlijke spullen verdwijnt steeds meer en onze zucht naar het nieuwste van het nieuwste groeit. Met als gevolg dat wij een continue wisselende inboedel hebben en een groeiende afvalberg. Dit heeft invloed op onze tastbare geschiedenis, omdat er naast onze smartphone weinig producten zijn die wij ons gehele leven bij ons dragen.

Digitaal tijdperk
Een andere invloedrijke maatschappelijk component is het feit dat wij in een digitaal tijdperk leven. Generatie Z, ook wel de Digital Natives genoemd, is geboren in een wereld waarin de aanwezigheid van digitale technologie de norm is. Alle herinneringen en gesprekken worden digitaal vastgelegd en opgeslagen. Daarnaast wordt er door de toenemende digitalisering veel meer vastgelegd dan voorheen. Vroeger deed iemand een maand met een filmrolletje met 20 foto’s, nu is het maken van 20 foto’s op een dag niet uitzonderlijk. Wij verkiezen digitaal boven analoog en posten met zijn allen 350 miljoen foto’s per dag op facebook.

In de loop van de de tijd zullen veel digitale bestanden verloren gaan. Alles wat ons dierbaar is en zou kunnen bijdragen aan onze persoonlijke geschiedenis is getransformeerd naar een digitaal bestand. Hierdoor verdwijnt de tastbare geschiedenis van de mens en verandert de manier waarop wij herinnerd worden na ons overlijden.

De Memoring
Omdat alles gedigitaliseerd wordt, moet er een nieuwe manier worden bedacht om deze herinneringen te behouden en zichtbaar te maken. “Mijn doel voor mijn afstudeerproject was een product of dienst te ontwerpen voor de Digital Natives. Om zo op een zichtbare en tastbare manier herinnerd te kunnen worden en de empathie tussen mens en product weer te herstellen”, vertelt Josse Willems.

Als antwoord hierop ontwikkelt de Willem de Kooning-studente de Memoring. Een ring die van generatie tot generatie kan worden doorgegeven. Elke ring bevat een uniek patroon, een modern familiewapen, gebaseerd op een verhaal. Dit patroon is met de camera van je smartphone of tablet te scannen.

Memoring collectie

De Digitale Hemel
Het gescande patroon dient als een toegangscode voor de Digitale Hemel: een online platform waarin alle herinneringen van verschillende generaties samen komen. Als drager van de ring kun je dierbare momenten bekijken van (overleden) familieleden uit voorgaande generaties. Iedereen is curator van zijn of haar persoonlijke verhalen en voegt deze toe aan een eigen profiel binnen de digitale hemel. Zo creëert de Memoring door de jaren heen een zichtbare familiegeschiedenis.

De Memoring laat de drager een selectie maken uit al die duizenden foto’s en laat je nadenken hoe jij later herinnerd wilt worden en wat voor boodschap jij achter wilt laten aan jouw naasten. Maar bovenal zorgt deze ring ervoor dat de Digital Natives en alle nog komende generaties op een eervolle manier herinnerd kunnen worden door hun kinderen en kleinkinderen en dat alle waardevolle verhalen in leven blijven in de Digitale Hemel.