Cocreatie-sessie
Waag BY

Vertrouwen of wantrouwen in de zorg?

Een van de meest genoemde redenen om Facebook niet te gebruiken is de zorg om privacy. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Wie heeft er toegang tot? Kan er misbruik van worden gemaakt? Dergelijk wantrouwen bestaat er ook als we het hebben over technologie die gebruikt wordt bij bijvoorbeeld zorg op afstand (telegeneeskunde).

Het creëren van vertrouwen en het behoud van privacy en veiligheid zijn belangrijk als het gaat om het accepteren van nieuwe technologie in de zorg. Om inzicht te krijgen in hoe patiënten en behandelaars aankijken tegen dergelijke begrippen, gaf Waag’s Creative Care Lab op 12 september een cocreatie-sessie in Enschede samen met Roessingh Research & Development, Roessingh Centrum voor Revalidatie en VitalHealth. In de ochtend gingen we tijdens een interactieve sessie met patiënten/cliënten in op vragen als: Hoe is het vertrouwen in zorg op afstand? Wanneer vertrouwen we dergelijke systemen en waarom?

Eenzelfde sessie is in de middag gehouden met behandelaars, van wie een groot deel al eerder betrokken was bij onderzoek naar zorg op afstand. Bijvoorbeeld in de revalidatie.

COMMIT
Deze cocreatie-sessies zijn onderdeel van het grotere onderzoeksprogramma COMMIT. Binnen COMMIT werken universiteiten, bedrijven en kennisinstellingen in de ICT aan ‘user-driven’, fundamenteel onderzoek naar het gebruik van ICT voor welzijn en werken. De sessies zijn onderdeel van het programma dat zich richt op betrouwbare systemen in de gezondheidszorg.