Waag als node in Smart Citizen project

Hoe is de luchtkwaliteit in huis of op kantoor? En hoe zit het met de geluidsniveaus of vochtigheidsgraad? Stel dat je je deze informatie altijd bij de hand hebt en direct kan delen en vergelijken met andere plekken in je stad, zou dat helpen om de milieukwaliteit van je leefomgeving te verbeteren?

Het Smart Citizen project dat is opgezet vanuit FabLab Barcelona probeert deze vraag te beantwoorden en heeft een testnetwerk opgezet met relatief goedkope sensoren (rond de € 150). De Waag is tijdelijk een van de meetpunten in het netwerk. De sensoren (in het gebouw) lezen de volgende gegevens uit: temperatuur (°C), luchtvochtigheid (%), CO (koolstofmonoxide), NO2; (stikstofdioxide), licht- en geluidsniveaus (dB).

Het Smart Citizen project is ontstaan vanuit het FabLab Barcelona en het Institute for Advanced Architecture of Catalonia, beide centra zijn gericht op de impact van nieuwe technologie op de verschillende niveaus van onze leefomgeving, in samenwerking met Hangar. Het webplatform is ontwikkeld met gebruikmaking van OpenStreetMap, Leaflet, Raphaël, jQuery, CakePHP en andere technologiën. Dit is een open-source project waarvan de code is gepubliceerd op Github.

smartcitizen.me

Gepubliceerd

project