Christine van den Horn

Christine van den Horn
Head of Public Programme

Christine van den Horn is verantwoordelijk voor het publieksprogramma van Waag, gericht op het delen van kennis, visie en projectresultaten met een breed publiek. In dit programma wil ze deelnemers hands-on laten onderzoeken en ervaren wat de mogelijkheden en maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen zijn. Ze geeft leiding aan het Interface-team van Waag.

Christine deed de lerarenopleiding tekenen en handvaardigheid in Amsterdam en studeerde Autonome Kunst en Kunst & Mediatechnologie aan de HKU, waar ze ook haar master in Media Arts (EMMA) haalde. Voor ze zich verbond aan Waag werkte Christine onder meer als festivalprogrammeur en projectleider nieuwe media bij Cinekid.