Citizen Science Nederland Netwerkmeeting, Waag, 2022
Waag BY-NC-SA
7
dec
2022
09:30
18:30

Citizen Science Nederland Netwerkmeeting (vol)

Burgerwetenschap is in opkomst en meetgemeenschappen worden door steeds meer overheden en bedrijven als gelijkwaardige gesprekspartners gezien. Dat is maar goed ook, want ze zijn de belangrijkste experts over hun eigen leefomgeving.  

Wil jij (nieuwe) mensen ontmoeten die zich bezig houden met burgerwetenschap? Kom dan naar de allereerste netwerk meeting van Citizen Science Nederland op woensdag 7 december in de Social Impact Factory in Utrecht.

Iedereen die zich bezighoudt met citizen science - van burgerwetenschappers en lokale organisaties tot onderzoekers en beleidsmedewerkers - zijn welkom. Elkaar leren kennen staat centraal bij deze meeting, maar daarnaast willen wij ook graag samen met jullie het nieuwe netwerk vorm geven; "By the Community, For the Community".

De voertaal van deze eerste netwerk meeting zal Nederlands zijn.

Programma

09:30 - 10:30  Welkom met koffie en Smart Citizens Walk

10:30 - 10:40  Introductie netwerkmeeting

10:40 - 11:10  Dialoog Harmen Zijp (Meet Je Stad Amersfoort) en Judith Veenkamp (Waag Futurelab)

11:10 - 11:30  Citizen Science strategie in Nederland

11:30 - 11:45  Pauze

11:45 - 12:30  Break-out sessie 1: Hoe faciliteert Nederland Citizen Science?

  1. Financiering 
  2. Gelijkwaardige samenwerkingen
  3. Citizen Science & beleid
  4. De Waarde van Citizen Science
  5. Dedicated English session - topic to be chosen by group

12:30 - 14:00  Lunch met Show & Tell-tafels en Smart Citizen Walk-- 

14:00 - 14:45  Break-out sessie 2: Hoe faciliteert Nederland Citizen Science?    

14:45 - 15:00  Pauze   

15:00 - 15:45  Break-out sessie 3: Hoe gaan we door met CS-NL?

  1. Organisatie CS-NL
  2. Ontwerp CS-NL Platform
  3. Werkgroepen & evenementen
  4. Dedicated English session - topic to be chosen by group

15:45 - 16:30  Pauze en wrap-up

16:30 - 18:30  Netwerkborrel met Show & Tell-tafels

 

Over Citizen Science Nederland

Het allereerste landelijke netwerk voor citizen science in Nederland wordt opgezet door het Citizen Science Programma van het Nationaal Programma Open Science (NPOS). Citizen Science Nederland (of kortweg CS-NL) heeft als doel het delen van kennis, hulpmiddelen, en ervaring in citizen science; het verbinden van mensen en initiatieven in heel Nederland; en het blijven ontwikkelen van optimale werkwijzen. Het netwerk komt tot leven dankzij de aanbevelingen van de NPOS-werkgroep Citizen Science, die het rapport 'Kennis & Krachten Gebundeld' schreef, en krijgt vorm in samenwerking met JULLIE - de Nederlandse gemeenschap van citizen scientists uit alle lagen van de bevolking - burgers, gemeenschapsleiders, onderwijzers, onderzoekers, financierders, beleidsmakers, en iedereen die zich bezighoudt met citizen science.

Over NWA-route Smart Liveable Cities

Waag organiseert samenwerkingen en overleg rond het thema 'Slimme, leefbare steden', met als doel de wetenschap beter met de samenleving te verbinden. Dat doen we als trekker van de route Smart Liveable Cities binnen de Nationale Wetenschapsagenda, waarin relevante organisaties, bestuurders, burgers en wetenschappers aan elkaar gekoppeld worden. 

Wanneer

7
dec
2022
09:30
18:30

Kosten

Gratis

Locatie

Social Impact Factory Utrecht, Vredenburg 40

project