netwerk democratie crowdsourcing
Netwerk Democratie BY-NC-ND
1
feb
2023
19:45
22:00

Crowdsourcing: Hoe zetten we collectieve wijsheid om in beleid?

Samen weten we meer. Toch laten onze traditionele democratische processen weinig ruimte om die collectieve wijsheid in te zetten bij het formuleren van beleid. Hoe zetten we collectieve wijsheid om in beleid? Praat mee tijdens de interactieve bijeenkomst van Netwerk Democratie op woensdag 1 februari!

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we met elkaar in ronde tafelgesprekken hoe we de kennis van burgers en beleidsvorming bij overheden dichter bij elkaar kunnen brengen. Dit doen we aan de hand van een casus over betere luchtkwaliteit. Hierbij is speciale aandacht voor innovatieve methoden zoals citizen science en het online crowdsourcen van beleid.  

Burgerparticipatie krijgt steeds meer aandacht op Europees, nationaal en lokaal niveau. Maar in de praktijk zien we vaak dat formele participatieprojecten grote moeite hebben om burgers te bereiken en te laten deelnemen. Aan de andere kant zien we burgers die zich actief rondom een thema organiseren en daar juist met de overheid over in gesprek willen. Zij hebben vaak moeite een ingang te vinden om dat gesprek aan te gaan.  

Hoe kunnen we deze wederzijdse behoefte aan uitwisseling dichter bij elkaar brengen? Deze vragen bespreken we met elkaar tijdens deze interactieve bijeenkomst.  

De avond wordt ingeleid met twee projecten rondom luchtkwaliteit die met innovatieve methoden samenwerking bevorderen: DigiDem en Hollands Luchten.

Programma

19.45-20.00 uur - Inloop

20.00-20.10 uur - Welkom en kennismaking

20.10-20.30 uur - Introductie DigiDem: crowdsourcing Europees beleid voor betere luchtkwaliteit. Door Tessel Renzenbrink van Netwerk Democratie.

20.30-20.45 uur - Hollandse Luchten: het burgerplatform voor het meten van de leefomgeving. Door Imme Ruarus van Waag Futurelab.

20.45-21.15 uur - Ronde tafelgesprekken: Hoe zetten we collectieve wijsheid om in beleid?

21.15-21.30 uur - Conclusie

21.30 Afsluiting met aansluitend een borrel  

 

DigiDem: Crowdsource Europees beleid voor betere luchtkwaliteit

Bij het DigiDem project konden burgers in tien Europese steden meedenken over het verbeteren van EU-beleid rondom luchtkwaliteit. Deelnemers droegen ideeën aan hoe luchtkwaliteit kan worden verbeterd. Op basis van deze input zijn beleidsvoorstellen geformuleerd door het Europees Milieubureau. Vervolgens konden deelnemers reageren op deze voorstellen.  

Hollands Luchten

Hollandse Luchten is een burgerplatform voor het meten van de leefomgeving in Noord-Holland. Het platform is in 2018 gestart als pilot en heeft zich ontwikkeld tot een burgermeetnetwerk met meetgemeenschappen op verschillende locaties in Noord-Holland. Het doel van Hollandse Luchten is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving. Hollandse Luchten is een opdracht van de Provincie Noord-Holland en wordt uitgevoerd door Waag Futurelab.

Over Netwerk Democratie

Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie in de digitale samenleving. Digitale technologie biedt zowel kansen als risico’s voor de democratie. Kansen liggen in de talloze mogelijkheden voor burgers om zich organiseren, nieuwe vormen van burgerparticipatie en een transparantere overheid. Risico’s zien we onder meer in de vorm van nepnieuws, inmenging in verkiezingen en de concentratie van macht bij een handvol techbedrijven. Netwerk Democratie identificeert de kansen en zet deze om in praktische toepassingen om de democratie te versterken. We agenderen de risico’s en bieden alternatieve handelingsperspectieven. De missie van Netwerk Democratie rust op twee pijlers: Digitale democratie en het democratiseren van technologie.

Wanneer

1
feb
2023
19:45
22:00

Kosten

Gratis

Locatie

Waag
Nieuwmarkt 4
1012CR Amsterdam

Vanwege haar monumentale staat is er geen lift in de Waag. Op de eerste verdieping bevindt zich een genderneutraal toilet.

project

Links