Teacher Maker Camp in Amsterdam
Waag BY-NC-SA
22
aug
2016
25
aug
2016

HMC Summerschool 2016

In de zomer van 2015 verzamelden 20 docenten van het Hout- en Meubileringscollege (HMC) Rotterdam én Amsterdam zich in de Waag van Amsterdam, voor een vierdaagse Summerschool rondom nieuwe maaktechnieken en maakonderwijs. Door de deelnemers werd enthousiast gereageerd op deze ‘bootcamp’, die goed aansloot bij de ontwikkelingen die op school spelen. Op de beide locaties van het HMC worden nu ‘labs’ ingericht met machines voor digitale fabricage, lichttechnieken en voor ontwerpstromingen zoals Dutch Design. Ook heeft het HMC een leerlijn Nieuwe Technieken en werken de leerlingen in het excellentietraject met digitale fabricage.

Het HMC leidt de vakmensen van de toekomst op. Leerlingen worden enerzijds opgeleid in de traditionele maakprocessen, maar dienen ook bekend te zijn met nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en technologie waar ze als professional in de toekomst te maken zullen krijgen.

Dit jaar organiseren we weer een Summerschool, voor 40 docenten. Het doel van de Summerschool is drieledig:

  • De Summerschool voor makeronderwijs heeft tot doel om het niveau van de digitale (makers)vaardigheden van deelnemende docenten te verbeteren. Ze maken kennis met elektronica, programmeren en digitale fabricage: de bouwstenen van het nieuwe maken. Al doende ontwikkelt men nieuwe vaardigheden.
  • De Summerschool heeft tot doel om de mindset van de docenten te veranderen ten opzichte van hun eigen onderwijspraktijk. Makeronderwijs en ontwerpend leren krijgen een concrete invulling in de hoofden van docenten, waarbij onderwijs meer gezien wordt als een proces van kennisconstructie in plaats van kennisoverdracht. En waarbij de docent meer procesbegeleider is dan zender van informatie.
  • De Summerschool heeft tot doel strategieën voor inbedding op school te co-creëren. We ontwikkelen tijdens de Summerschool een aanpak om ervoor te zorgen dat deelnemers hun ervaringen delen met andere collega’s die nog niet bekend zijn met maakonderwijs als didactische aanpak. Ook wordt er nagedacht over implementatie van maakonderwijs in een deel van de lessen en schoolstructuur, en over het vergroten van het draagvlak binnen de school.

Wanneer

22
aug
2016
25
aug
2016

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project