REFLOW
Pakhuis de Zwijger BY-NC-SA
9
sep
2020
18:30
21:00

Kick-off Amsterdam Reflow: Garen spinnen uit oude kleren

Amsterdam gaat textielstromen in de stad verduurzamen

Per jaar belanden miljoenen kilo's textiel in de prullenbak, die vervolgens verbrand worden. Dat is niet alleen zonde, maar dat kan veel beter. Hoe kunnen ontwerpers, producenten, textielinzamelaars en -verwerkers, beleidsmakers én burgers samenwerken aan een alternatief voor de vervuilende mode-industrie, met een langere levensduur voor onze kleding en textiel, meer hergebruik en recycling en minder verspilling en vervuiling?  

Woensdagavond vindt de officiële start van REFLOW plaats tijdens de eerste van een LIVECAST-tweeluik, online via Pakhuis de Zwijger. Hierin wordt de Amsterdamse pilot besproken, komen de relevante partners aan het woord en wordt het grotere Europese onderzoeksveld besproken. 

Reserveer je ticket en volg de Livecast via Pakhuis de Zwijger.

Wat is Reflow? 

Binnen REFLOW werken zes Europese steden aan de transitie naar een circulaire economie en het hergebruiken en recyclen van verschillende afgedankte grondstoffen. Milaan richt zich op voedsel, Vejle op plastic, Parijs op evenementen en beurzen, Cluj-Napoca op woningbouw en Berlijn op energie. De Amsterdamse pilot van het REFLOW-project werkt aan een volgend leven voor gebruikte kleren en textiel. Het project stimuleert diverse manieren van inzameling, om meer grondstoffen voor de recycling-industrie te verkrijgen. Aan de andere kant werkt REFLOW aan de vraag naar gerecycled textiel en het aanbod van nieuwe producten uit teruggewonnen grondstoffen. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen zelf als 'changemaker' aan de slag kunnen gaan.

Circulair textiel
Reflow Amsterdam is ambitieus en heeft als uiteindelijk doel om het ingezamelde textiel binnen de Metropoolregio Amsterdam zoveel mogelijk weer circulair in te zetten of te verwerken. ‘Het allermooist is als je werkkleding, hotellakens of jeans weer kunt versnipperen om er garens van te maken. Deze kun je vervolgens benutten als grondstof voor nieuwe producten die we zoveel mogelijk binnen de regio willen laten produceren en verkopen,’ aldus Roosmarie Ruigrok van de Gemeente Amsterdam. 

Dit eerste deel van het tweeluik op 9 september is de officiële lancering van REFLOW Amsterdam. Op de avond worden de plannen en de mensen achter dit programma gepresenteerd door Cecilia Raspanti van Waags TextileLab Amsterdam. Daarnaast worden de mensen aan het woord gelaten die nu al bijdragen aan een langer leven voor kleding en textiel. In deel twee (op 16 september) wordt gekeken naar het nieuwe landelijke beleidsplan van Stientje van Veldhoven over circulair textiel, dat dit najaar in de Kamer wordt behandeld. Tijdens beiden evenementen is er de gelegenheid vragen te stellen en ideeën te delen. 

Partners van deze REFLOW-pilot zijn: BMA-Techne, Gemeente Amsterdam, Metabolic, Pakhuis de Zwijger en Waag. 

EU official flag

Reflow wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. 

Wanneer

9
sep
2020
18:30
21:00

Locatie

Livecast Pakhuis de Zwijger

project

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 820937.