Elk jaar kopen we kleding. We dragen het en daarna belandt het op de vuilnisbelt. Deze lineaire gebruiksketen, met een begin en een eind voor materialen, legt een grote druk op het klimaat. Kunnen we dit verbeteren? Reflow was een door de Europese Commissie gefinancierd project (2019 – 2022), waarbij 27 partners in zes steden onderzochten hoe afvalstromen nieuwe bronnen van materiaal kunnen zijn.

Dit heet ook wel circulariteit: in een circulaire keten bestaat geen afval en worden grondstoffen en materialen steeds opnieuw gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan recyclen, opwaarderen en hergebruiken.

Zes steden, zes stromen

Reflow wordt uitgevoerd in zes pilotsteden: Amsterdam (Nederland), Parijs (Frankrijk), Berlijn (Duitsland), Milaan (Italië), Vejle (Denemarken) en Cluj-Napoca (Roemenië). Elke stad focust zich op een reststroom: textiel, hout en verpakking, huisvesting, voedsel, kunststoffen en elektriciteit. De Amsterdamse Reflow-pilot onderzoekt circulaire textielstromen en de uitdagingen die bij de transitie komen kijken. 

Via de pilots worden data over materialen in kaart gebracht en gevisualiseerd. Er worden governance-modellen en processen ontwikkeld, net als technologie die duurzame implementatie van de nieuwe processen ondersteunt. Betrokkenheid van inwoners maakt een belangrijk deel uit van de onderzoeksaanpak. Met dit grootschalige onderzoek creëert Reflow een roadmap waarmee meer steden kunnen omschakelen naar de circulaire economie. 

De rol van Waag

Waag is pilotcoördinator voor de zes pilots en trekker van de Amsterdamse pilot. De Amsterdamse partners zijn: Pakhuis de Zwijger, Metabolic, Gemeente Amterdam, BMA-Techne en Waag. 

Wat kun je zelf doen?

Project duration

1 jun 2019 - 1 jul 2022

Links

Team

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 820937.

Gerelateerde artikelen