13
jul.
2017
17:00
19:30

Lancering 'De Meent'

Commoners uit het hele land komen samen voor feestelijke lancering van 'De Meent', de Nederlandse Commons Assembly, tijdens de academische Commons-week in Utrecht. De commons is het coöperatieve model voor het beheer van stad, land en data. 

'De Meent' is hét verbindende platform tussen commoners, academici en politiek, om het commons denken verder te promoten in Nederland, om uiteindelijk het systeem grondig te hervormen richting een commons-based samenleving. In de praktijk betekent dit dat 'De Meent' de belangen van commoners willen behartigen, soms met een campagne, soms met expertise, soms met lobby.

Bovenal is het een ontmoetingsplek voor commoners. Om kennis en ervaringen uit te wisselen en zeker ook om de commons te vieren! Commoners uit het hele land komen samen voor de Nederlandse Commons Assembly. In Utrecht, want daar vindt deze week de IASC 2017 conferentie 'Practising the Commons' plaats. Een kans voor Nederlandse pioniers én internationale commoners om elkaar te ontmoeten. We zetten de Nederlandse commons op de kaart! Mede-oprichter van 'De Meent' is Socrates Schouten, bekend van het Waag-project Open Planbureau.

Met pitches van:

 • Leeuwarden Culturele Hoofdstad
 • Amsterdam Energie
 • Stadsinitiatief Utrecht
 • Het Commons Transitie Plan uit Gent
 • Commoning UvA
 • Transitielab provincie Utrecht
 • De Buurtcamping
 • Energiewerkplaats Fryslân

Over De Meent
'De Meent' is ontstaan als Nederlandse follow-up van de European Commons Assembly, waarvan de eerste bijeenkomst in november 2016 plaats vond. Op initiatief van Commons Network en andere organisaties verzamelden commoners uit heel Europa zich in het Europees parlement en diverse locaties in de EU-hoofdstad. Sindsdien is de Nederlandse Commons Assembly twee keer bijeengekomen en heeft zich de naam 'De Meent' aangemeten. Tijdens de eerste bijeenkomst is vooral gekeken naar nut en noodzaak van een Nederlandse Assembly. De tweede keer werd er samen vorm aan gegeven.

Doelen:

 • Het gedachtegoed van de commons, in de breedste zin, verspreiden in Nederland;
 • Het op de politieke agenda zetten van de commons als alternatief voor bestaande economische en bestuurlijke structuren;
 • Het zichtbaar maken van de verhalen van commoners in Nederland;
 • Het faciliteren van ontmoetingen tussen commoners;
 • Het praktisch ondersteunen van commoners in Nederland.

Locatie

TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

project