Amsterdammers, maak je stad!
Waag BY-NC-SA
9
juni
2020
16:00
17:00

Maak je Stad! Buurtbudgetten: lust of last?

Op dinsdag 9 juni vindt het slotevenement van Amsterdammers, maak je stad! plaats. Waag initieerde samen met de Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Kennisland, Amsterdam Smart City, AMEC en AMS Institute dit ontwikkeltraject, waarin stadmakers, actieve burgers en sociaal ondernemers hun initiatieven om onze stad voor iedereen leefbaar te maken en te houden, konden ontwikkelen en financiële ondersteuning kregen, in de vorm van buurtbudgetten die over de stadsdelen verdeeld werden. Tijdens de online livecast gaan we in op de vraag wat deze eerste editie van buurtbudgetten ons leert voor de volgende stap richting eigenaarschap van je buurt.

Pakhuis de Zwijger:
Vorig jaar juni startte Amsterdam in vijf buurten, verspreid over Nieuw-West, Zuid-Oost en Noord, met pilots met buurtbudgetten. In elk stadsdeel werd 500.000 euro beschikbaar gesteld voor initiatieven die door bewoners bedacht, gekozen en uitgevoerd werden - in samenwerking met het stadsdeel. Er is met verschillende modellen geëxperimenteerd, van online stemmen tot deliberatieve werksessies. Wat voor resultaat is er in de verschillende wijken geboekt? Hoe verliep de samenwerking tussen gemeente en bewoners en waar liepen betrokkenen tegenaan? Een terug- én vooruitblik, op zoek naar lessen voor meer zeggenschap en eigenaarschap onder bewoners en een meer duurzame samenwerking tussen bewoner en overheid.

Het leerprogramma Amsterdammers Maak je Stad! wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd door Waag, Kennisland en Pakhuis de Zwijger. In deze publieke terugkoppeling van de eerste fase, bespreekt deze maatschappelijke coalitie haar bevindingen met wethouder, ambtenaren, initiatiefnemers en andere betrokkenen uit de verschillende stadsdelen. Welke lessen kunnen we trekken uit dit eerste traject, voor de verdere uitrol van de buurtbudgetten in Amsterdam?

Onder meer Paulien Melis van Waag zal deelnemen aan het panel in deze livecast.

Meld je aan via Pakhuis de Zwijger (pay as you like).

Wanneer

9
juni
2020
16:00
17:00

Locatie

Pakhuis de Zwijger online livecast

projecten