10
mrt.
2014
19:00
22:00

Social Innovation Network Meetup #8

Ruimte voor maatschappelijke waardecreatie

Hoe kan de transitie-aanpak ons helpen meer ruimte te creëren voor maatschappelijke vernieuwers?

De aftrap voor deze bijeenkomst wordt gegeven door Ina Brouwer. Met haar lokale verkiezingsprogramma, waarmee zij Amsterdam als bruisend hart weer op de kaart wil zetten, houdt zij een warm pleidooi voor maatschappelijke waardecreatie. Rinske van Noortwijk, directeur van Greenwish, beschrijft hoe nieuwe oplossingen vastlopen in een verouderd systeem. Dit doet zij aan de hand van het concrete voorbeeld Tijd voor Eten.

Grote transities kunnen pas plaats vinden als er beweging is op verschillende niveaus tegelijk, aldus Chris Roorda, onderzoeker bij het transitiebureau van Jan Rotmans, Drift. Voor de verankering of opschaling van initiatieven moeten we dus inzetten op verschillende niveaus. Hoe kunnen we een verbinding tot stand brengen tussen top-down en bottom-up? Hoe kunnen we successen opschalen? En de gewenste transitie versterken?

In deze meetup worden aanwezigen uitgenodigd actief mee te denken over hoe op strategische wijze de transitie naar meer ruimte voor maatschappelijke waardecreatie versterkt kan worden. Want hoe beter we daarin slagen, hoe vitaler onze samenleving zal zijn.

Toegang is gratis.

Waar?
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 181
1019 HC Amsterdam

Wanneer?
Maandag 10 maart 2014
Start 20.00 uur

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181, 1019 HC, Amsterdam

project