Deze studie is een verkenning van ontwikkelingen in Nederland op het gebied van Do It Yourself Biology (DIY Bio). Het rapport geeft antwoord op drie hoofdvragen in opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM):

  • De eerste vraag betreft de karakterisering van DIY Bio aan de hand van de filosofie en motieven van deelnemers aan DIY Bio activiteiten, hun achtergrond en de omvang van de DIY Bio gemeenschap. 
  • De tweede vraag betreft de aard van concrete DIY Bio experimenten, waar deze worden uitgevoerd, welke middelen daarbij worden gebruikt en hoe de activiteiten worden georganiseerd. 
  • De derde vraag gaat over de ethische en maatschappelijke betekenis van DIY Bio, het bewustzijn van en omgaan met risico’s en ethische vraagstukken en de mogelijke bijdrage van DIY Bio aan kennisproductie, innovatie en maatschappelijk debat.

​De studie is uitgevoerd in samenwerking met LIS Consult.

Project duration

1 sep 2013 - 1 mei 2014

Links

Publications

Financiers

  • COGEM

Partners

  • LIS Consult