De ongelooflijke omloopsnelheid van kleding, de buitengewone verspilling van materialen, het wereldwijde transport van grondstoffen en producten, de erbarmelijke arbeidsomstandigheden en desastreuze gevolgen voor het klimaat: de mode-industrie moet veranderen. Wereldwijd groeit het draagvlak voor deze noodzakelijke verandering. Door middel van transparantie en meer onderlinge samenwerking ontstaat een breed scala van waarden in de mode: financiële- en ecologische, gecombineerd met sociale en culturele waarden.

Met Culture.Fashion worden verschillende partijen samengebracht en nieuwe lokale initiatieven gestart. Hiermee wordt een cultuur van samenwerking gestimuleerd en worden instrumenten aangereikt om het Nederlandse mode-landschap voor het voetlicht te brengen. De toekomst van mode in Nederland in 2050 wordt verkend en vormgegeven in verschillende werkgroepen.

Deze werkgroepen geven inhoud en richting aan het Culture.Fashion-programma, waar Waags TextileLab met een groeiend netwerk van partners aan deelneemt. Samen spelen we een essentiële rol in het in kaart brengen, het operationaliseren en het betrekken van andere partijen bij deze vijf waarden, die het fundament van Culture.Fashion vormen:

  1. Samenwerken door kennisdeling
  2. Interdisciplinariteit & inclusiviteit
  3. Eerlijkheid & transparantie
  4. Duurzame netwerken: wereldwijd en lokaal
  5. Samenwerkingsnetwerk: jij in het netwerk

Gedurende het programma wordt de impact van het programma en onze manier van samenwerken gemonitord en geëvalueerd: worden de waarden gerealiseerd, zowel in het werkveld als met elkaar?

Culture.Fashion wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.