Isabel Berentzen

Isabel BerentzenProject Manager

Isabel Berentzen is projectmanager bij het TextileLab van Waag. Ze begeleidt Europese projecten op het snijvlak van textiel, ecologie, innovatie en digitale fabricage. Hierbij is ze specifiek geïnteresseerd in maken (leren door te doen), en in de rol van ontwerpers bij het veranderen van huidige machtsstructuren. 

Isabel is industrieel ontwerper (TU Delft) en studeerde af bij Studio Pauline van Dongen met een intelligent denimjasje, Issho. Dit kwam voort uit haar onderzoek naar intelligente kleding en de invloed die het heeft op hoe we de wereld om ons heen ervaren. Isabel werkte drie jaar als innovatie- en productiemanager in de circulaire textielindustrie. Hier leidde ze processen waarin textielafval verwerkt werd tot een nieuw eindproduct. 

Lopende projecten

local color
TextileLab

Local Color

In het project Local Color onderzoeken we de voorwaarden voor duurzame, lokale textielverf-productie in de circulaire stad.
Waag-Tracks4Crafts
TextileLab

Tracks4Crafts

In dit project zoeken we naar een ambachtslied 2.0 en een toekomstbestendige erfgoedbenadering die ambachten verrijkt en veerkrachtiger maakt, zonder dat de karakteristieke eigenschappen van het ambachtelijke erfgoed verdwijnen.
DNA
Open Wetlab

BioCommons

In BioCommons doet Waag ontwerpend onderzoek naar open, eerlijke en inclusieve toegang tot genetische data.
Fabricademy IAAC Lab Barcelona
TextileLab

shemakes

shemakes zet (toekomstige) vrouwelijk innovators in de duurzame mode-industrie in hun kracht met behulp van inspiratie, vaardigheden en netwerken.
Fablearn onderwijsconferentie
TextileLab

Leerlijn textiel voor het VMBO

Montessori Lyceum Amsterdam en Waag innoveren samen het textielonderwijs op de school door een nieuwe leerlijn textiel te ontwikkelen voor VMBO-leerlingen.
TextileLab Amsterdam workshop
TextileLab

Culture.Fashion

Culture.Fashion is een open, waardengedreven netwerk van gelijkgestemden die samen willen werken aan een toekomstbestendige modesector in Nederland.
Reflow Pilot Textile
TextileLab

Reflow

Binnen Reflow onderzochten we in zes Europese steden hoe we circulaire stromen kunnen maken, van afval tot nieuw materiaal.
Fashion Clash Festival with Waag's Textile Lab
TextileLab

Fabricademy

Fabricademy combineert kennis van traditioneel- en toekomstig vakmanschap voor innovatie binnen de langzaam veranderende mode-industrie.
BioHack Academy
Open Wetlab

BioHack Academy

Dit is de tijd om aan de slag te gaan met biotechnologie. Met deze cursus wordt je een expert in digitale fabricage, toegepast op biotechnologie!