Tonya Sudiono

Tonya Sudiono
Communicator

Tonya Sudiono is communicator bij het Make-team van Waag. Ze schrijft en communiceert met name voor art-science projecten als ArtsformationS+T+ARTS en More-than-Planet, maar ook over stadsecologie bij T-Factor en duurzame innovatieve textiel(educatie) voor TextileLab Amsterdam. Ook is ze podcastmaker van de planet B - Waag podcast.

Make onderzoekt maatschappelijke en ecologische vragen met behulp van kunst, hardware, productieprocessen en materialen - vanuit een DIY-mentaliteit. 

Naast haar werk bij Waag is Tonya adviescommissielid bij het Nederlands Letterenfonds. Ze werkt ook als freelance redacteur en moderator. Ze studeerde Nederlandse taal en cultuur (BA) en Wijsbegeerte (BA en MA) aan de Universiteit van Amsterdam.