10
jan.
2019
11:30
14:00

Erfgoedwijsheid: kennis of emotie?

Wil je meer weten over hoe erfgoed gemaakt wordt?

Op 10 januari 2019 wordt er gewerkt aan 'erfgoedwijsheid' in de Waag. Zo’n 20 studenten van de Reinwardt Academie verzorgen in dit kader een sessie Emotienetwerken voor publiek.

Deelname is gratis na registratie, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deze bijeenkomst is in het Nederlands.

Wat is emotienetwerken?

Emotienetwerken is een actieve methode voor de omgang met erfgoed, waarbij uiteenlopende (en soms botsende) gevoelens die mensen bij een erfgoedobject hebben, worden verkend. Het samen in kaart brengen van deze emoties helpt erfgoed betekenis te geven en de relatie tussen mensen en erfgoed te bevorderen.

Met emotienetwerken wordt het tegengaan van de verkokering rond erfgoed beoogd. Zodat erfgoedbestemming niet plaats gaat vinden in steeds meer ‘onder-onzen’. Dat het niet het collectieve goed wordt van steeds losser van elkaar staande collectieven. Integendeel: dat erfgoed-items nieuwe verbindingen inspireren, vergroten en versterken. Dat ze mensen inzicht in elkaars posities verschaffen en empathie bevorderen. Het kan betekenen dat mensen hun positie veranderen, en (onvermijdelijk) stil staan bij de vraag: (hoe) verhoud ik me tot deze gevoelens?

De hypothese is dat emotienetwerken (als werkwoord) tot 'erfgoedwijsheid' leidt: deelnemers zien hoe erfgoed betekenis krijgt en hoe het de relaties tussen mensen en dingen kan veranderen. Emotienetwerken is de afgelopen jaren op een groot aantal conferenties en podia actief ingezet om discussies rond erfgoed te entameren en inzicht te beiden in de praktijk van erfgoedprofessionals. Initiatiefnemer Hester Dibbits karakteriseert Emotienetwerken als een 'opleiding tot erfgoedprofessional in een middag'.

Programma

Tussen 12.30 en 15 uur kun je op 10 januari kun je deelnemen aan twee rondes Emotienetwerken, waardoor je inzicht krijgt in deze methode en in de betekenis van een aantal door de studenten geselecteerde erfgoedobjecten. De sessies vragen om je actieve deelname maar vragen geen voorbereiding of specifieke kennis. De lunch is inbegrepen.

Het keuzevak Emotienetwerken is mede mogelijk gemaakt door ACIN en de Reinwardt Academie (AHK).

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

project