Project

Erfgoed & Locatie

Waag Society is een van de partners in het project Erfgoed & Locatie, dat aangevoerd wordt door het kenniscentrum Digitaal Erfgoed.

In historische databases is een schat aan gegevens voorhanden. Die rijkdom wordt zichtbaar wanneer je de gegevens met elkaar verbindt, waardoor ze samen een groot verhaal vertellen. Erfgoed & Locatie (E&L) stelt erfgoedinstellingen in staat om hun gegevens eenvoudig uit te wisselen en nieuwe diensten te ontwikkelen. Hiermee kan een nieuw publiek worden bereikt.

Bij erfgoed speelt de historische dimensie (tijd en gebeurtenis) een belangrijke rol. Daarnaast bevatten bijna alle databases of diensten met digitaal cultureel erfgoed specifieke locatiegegevens. Historische geografische termen komen vaak niet overeen met moderne geografische termen. Voor het gebruik van deze geo-informatie zijn harmonisatie en standaarden nodig. Erfgoed & Locatie zorgt voor een versnelling van deze standaardisatie bij erfgoedinstellingen en faciliteert hen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die dit oplevert.

DEN initieert en faciliteert de samenwerking van deelnemende partijen en is verantwoordelijk voor planontwikkeling, de uitvoer van de plannen en het budgetbeheer. DEN verzorgt de brede coördinatie van de digitale infrastructuur, de aansluiting bij andere erfgoedprojecten en de kennisdissiminatie. De RCE bewaakt de kwaliteit van geo-standaarden, semantische aspecten en inpassing in bredere infrastructuren, en bereidt de exploitatie van de projectresultaten voor. SBNL faciliteert met een nationaal digitaal distributiekanaal de producten en diensten van Erfgoed & Locatie.

De rol van Waag Society in dit project
Waag Society borgt de aansluiting op de behoeften vanuit de creatieve industrie en de gebruikers van de eindproducten en implementeert deze bij voorkeur op basis van open data-structuren.

Projectduur: 
01-07-2012 tot 01-07-2015
Partners: