De overheid beschikt over een grote hoeveelheden informatie over burgers. Zij verwerkt die gegevens met betrekking tot verschillende dienstverleningen. Het ontbreekt vaak aan helderheid over welke gegevens er over burgers worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Hoe kunnen burgers zicht krijgen op de gegevensverwerking die hen aangaat? Het is van groot belang dat burgers inzicht hebben in welke informatie over hen wordt verzameld en verwerkt, en waar ze kunnen aankloppen mocht het nodig zijn om bezwaar te maken.

Om transparantie (o.a. over gegevensverwerking) te bevorderen, is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in augustus 2023 gestart met het Actieplan Open Overheid 2023-2027, in samenwerking met de maatschappelijke coalitie 'Over Informatie Gesproken'. Dit actieplan beoogt een cultuurverandering binnen overheidsorganisaties te bewerkstelligen door de toegankelijkheid van informatie te verbeteren, burgers te betrekken bij besluitvormingsprocessen en een cultuuromslag naar meer openheid te stimuleren.

Waag Futurelab onderzoekt hoe burgers 'grip op eigen gegevens' kunnen krijgen. We analyseren bestaande instrumenten die de overheid nu beschikbaar stelt om burgers inzicht te geven in gegevens die de overheid van hen gebruikt. Waag zal de resultaten verwerken in een overzichtelijk infographic, die we publiekelijk beschikbaar stellen. Ook verkennen we manieren om de instrumenten verder te ontwikkelen, met als doel het vergroten van openheid en transparantie in de relatie tussen overheid en burger. 

Project duration

1 sep 2023 - 31 mrt 2024

Team

Financiers

Partners