Danny Lammerhirt door Jimena Gauna

Danny LämmerhirtResearch Fellow

Danny Lämmerhirt is research fellow bij Waag, waar hij aan het project Shared Smart City werkt met het Smart Citizens Lab. In dit project onderzoekt hij hoe data-infrastructuren zo ontworpen kunnen worden dat ze overeenkomen met publieke belangen. Ook kijkt hij naar de governance van participatie bij dataverzameling en -gebruik. Danny is specifiek geïnteresseerd in de manier waarop participatie verandert wat we onder expertise en geautoriseerde kennis verstaan.

Naast zijn werk voor Waag is Danny research associate bij de TU Dortmund. Hier doet hij etnografisch onderzoek naar de manieren waarop relaties tussen patiënt en dokter veranderen wanneer patiënten hun eigen biomedische data verzamelen. In zijn doctoraat onderzoekt hij hoe platforms voor gezondheidsdata omgaan met data-donaties, en hoe ze hun data sourcen in relatie tot met elkaar conflicterende ethische en economische vragen.

Danny behaalde zijn master in New media and digital culture aan de Universiteit van Amsterdam. Voorheen leidde hij het onderzoeksdepartement van de Open Knowledge Foundation, en deed hij onderzoek voor United Nations Foundation, World Wide Web Foundation, CIVICUS Alliance en Hewlett Foundation.