In Hack the Brain editie van 2015 verkenden we hoe we de kennis en technologieën die voorhanden zijn op het gebied van neurowetenschap, kunnen inzetten om het leren en de leeromgeving te verbeteren – nu en in de nabije toekomst. Dat is van groot belang omdat brainhacking op termijn een revolutie in het onderwijs kan betekenen. Daar zijn we echter helemaal niet op voorbereid - niemand nog. In deze fase van verkenning en innovatie brengen we relevante partijen op dit gebied samen. Dit levert inspiratie, nieuwe ideeën en kritische reflectie.

Dit decennium staat in het teken van een revolutie in ons begrip van de hersenen. Dankzij nieuwe technologie en makkelijk te verkrijgen soft- en hardware wordt neurowetenschap – en onze kennis over het brein - steeds toegankelijker. Er vinden niet alleen academische of commerciële doorbraken plaats, maar ook op persoonlijk niveau: ‘do it yourself brain hacking’ is geen science fiction meer, maar werkelijkheid.

In dit project onderzochten we de gevolgen hiervan voor het onderwijs. Het doel van Hack the Brain - Educatie was meerledig:

  1. Het onderzoeken van de mogelijkheden van neurotechnologie ten behoeve van educatie en deze in het publieke domein brengen;
  2. Nieuwe concepten en toepassingen ontwikkelen om creativiteit te bevorderen en het leren en de leeromgeving te verbeteren / verrijken. Het experiment staat daarbij centraal;
  3. Het agenderen van het thema en faciliteren van debat over ethische vragen en dilemma’s.

Project duration

1 jan 2015 - 1 aug 2015

Links

Publications

Financiers

  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Partners

  • Total Active Media
  • Donders Institute
  • Universiteit Twente