Hybrid Lab Network

Duration: -

Het Hybrid Lab Network is een netwerk van hybride, trans-disciplinaire labs binnen instellingen en het hoger onderwijs in Europa. Het project vormt een zoektocht naar meer innovatie binnen het hoger onderwijs, en is gericht op kennisuitwisseling en training tussen de deelnemende instituties.

Door verschillende activiteiten, zoals co-creatie, workshops, practicums in laboratoriums en publieke discussie, zullen we werken aan leermodules voor het hoger onderwijs, maar ook voor het algemeen publiek. In de leermodules worden kennisontwikkeling in de levenswetenschappen verbonden aan de educatie-benadering die we STEAM noemen, waarin Science, Technology & Engineering, Art en Maths met elkaar worden verbonden.

De toekomst van hoger onderwijs ligt bij innovatie, autonomie, flexibele curriculums en een duurzame, gezamenlijke aanpak. De vier partners binnen het consortium werken aan hun eigen bio-wetenschappelijke programma’s, en zullen deze verbeteren en ontwikkelen aan de hand van het uitwisselen van kennis, onder meer op het gebied van een multidisciplinaire aanpak. 

Ons jaarlijkse biotechnologische opleidingstraject, de BioHack Academy, maakt deel uit van Hybrid Lab Network. Samen met de Aalto Universiteit in Helsinki, Alma Mater Europaea in Ljubljana en het Institue of Molecular and Cell Biology IBMC in Porto zullen we ons programma verder ontwikkelen aan de hand van onderlinge kennisuitwisseling en didactische tools en bronnen die kritisch en creatief denken stimuleren.

De data voor de BioHack Academy 2021 worden binnenkort bekend gemaakt.

 

Thumbnail

This project has received funding from the European Union’s Erasmus+ programme under grant agreement no. 341166.