Het Hybrid Lab Network is een netwerk van hybride, trans-disciplinaire labs binnen instellingen en het hoger onderwijs in Europa. Het project vormt een zoektocht naar meer innovatie binnen het hoger onderwijs, en is gericht op kennisuitwisseling en training tussen de deelnemende instituties.

Door verschillende activiteiten, zoals co-creatie, workshops, practicums in laboratoriums en publieke discussie, zullen we werken aan leermodules voor het hoger onderwijs, maar ook voor het algemeen publiek. In de leermodules worden kennisontwikkeling in de levenswetenschappen verbonden aan de educatie-benadering die we STEAM noemen, waarin Science, Technology & Engineering, Art en Maths met elkaar worden verbonden.

De toekomst van hoger onderwijs ligt bij innovatie, autonomie, flexibele curriculums en een duurzame, gezamenlijke aanpak. De vier partners binnen het consortium werken aan hun eigen bio-wetenschappelijke programma’s, en zullen deze verbeteren en ontwikkelen aan de hand van het uitwisselen van kennis, onder meer op het gebied van een multidisciplinaire aanpak. 

Ons jaarlijkse biotechnologische opleidingstraject, de BioHack Academy, maakt deel uit van Hybrid Lab Network. Samen met de Aalto Universiteit in Helsinki, Alma Mater Europaea in Ljubljana en het Institue of Molecular and Cell Biology IBMC in Porto zullen we ons programma verder ontwikkelen aan de hand van onderlinge kennisuitwisseling en didactische tools en bronnen die kritisch en creatief denken stimuleren.

 

Dit project is gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Project duration

1 sep 2019 - 31 aug 2022

Links

Team

Financiers

EU - Erasmus+ programme

Partners

  • Aalto University
  • Alma Mater Europaea
  • Institute for Molecular and Cell Biology IBMC
EU official flag

Hybrid Lab Network has received funding from the European Union’s Erasmus+ programme under grant agreement no. 341166.