In het project Living Lab Open Cultuurdata willen we leren we hoe bestaande diensten, zoals NPO Start en het archief van Beeld & Geluid, kunnen bijdragen aan een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele producties. Hierbij adresseren we gezamenlijke uitdagingen, waaronder het ontbreken van standaarden voor het zoeken en archiveren van deze digitale content. Daarbij is speciale aandacht voor het gebruikers- en publieksperspectief.

Naast de realisatie en instandhouding van gemeenschappelijke standaarden, richt dit project zich op de ontwikkeling van open-source voorzieningen. Deze moeten het voor culturele instellingen mogelijk maken om hun digitale aanbod te koppelen aan bestaande publieke distributiekanalen. Concreet hebben we twee voorzieningen voor ogen:  het delen van culturele agenda’s en het uitspelen en archiveren van registraties.

Waag onderzoekt en ontwikkelt de publieke voorziening die het delen van culturele agenda's mogelijk maakt. De uitdaging ligt hier voornamelijk in het zo vormgeven van eventuele participatie van podia, dat het delen van de eigen agenda frictieloos en aanpasbaar is en dat het presenteren van de agenda's van anderen gemakkelijk loont door verrijking van het eigen aanbod.

Om doorwerking en toepasbaarheid te waarborgen, stellen de projectpartners vier use cases op met elk een eigen focus. Deze gebruiksscenario’s beschrijven de gewenste resultaten van de ontwikkeling en implementatie van een open standaard voor metadata in het culturele veld. Daarnaast bieden ze inzicht in de kansen die er liggen voor zowel culturele instellingen als individuele makers en marktpartijen.

Partners
Naast kernpartners Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, NPO, PublicSpaces en Waag zijn dat: Pakhuis de Zwijger, InScience festival, STRP, Tetem, Dutch Composers Now, ArchiXL, Nederlands Jazz Archief.

Innovatielabs
Het Living Lab Opencultuurdata project is één van de zestien projecten die onderdeel zijn van de Innovatielabs regeling, initiatief van het Ministerie van OCW, uitgevoerd door ClickNL en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.