Local Color is een tweejarig project. Het onderzoekt de voorwaarden voor lokale, kleinschalige productie van 'biochromes', biologische kleurstoffen voor textielverf, in de stad. De circulaire stad kan een omgeving zijn die plantaardige 'biochromes' faciliteert, hierover bewustzijn creëert en lokale samenwerking ondersteunt. 'Biochromes' kunnen worden toegepast voor natuurlijke textielverf.

Stedelijke gebieden worden steeds vaker vergroend, ondersteund door lokaal beleid. Wij geloven dat we met Local Color een extra functie aan het groen in de openbare ruimte kunnen toevoegen: we transformeren deze groene plekken tot verftuinen voor lokale productie van textielverf, gestuurd door de gemeenschap. In de stad worden verfplanten zelf gekweekt en geoogst. Zo ervaren de inwoners van de stad de eindeloze mogelijkheden van natuurlijke kleuring en werken met datgene wat er al is.

In het project Local Color worden lokale belanghebbenden samengebracht. We stimuleren, activeren en leggen lokale ketens bloot. Daarnaast wordt ingespeeld op de reeds bestaande interesse in- en activiteiten en initiatieven op het gebied van natuurlijke kleurstoffen die al aanwezig zijn in de stad.

Tegelijkertijd onderzoeken we mogelijke innovaties, zowel door praktijkgericht te experimenteren als door erfgoed en oude kennis opnieuw te verkennen. Door de lens van hedendaagse technologieën, zoals digitale fabricage en biotechnologie, zullen we processen herontwerpen die de natuurlijke verfresultaten ten goede komen. Tegelijkertijd moeten deze processen milieuvriendelijk zijn en meer in overeenstemming met de cyclussen van de natuur.

Visie: Over het project

Local Color wil op biologie gebaseerde manieren om textiel te kleuren nieuw leven inblazen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de natuurlijke kleuren van planten, bacteriën en andere levende organismen. De planten die in het onderzoek worden gebruikt om textiel te kleuren, zullen worden gekweekt op balkons, in kleine lokale stadstuinen en in gemeenschappelijke groengebieden in de regio Amsterdam.

Met dit verkennende onderzoek gaan we verschillende uitdagingen aan. Ten eerste: de implementatie van meer circulaire en duurzame stromen en productiealternatieven binnen de stad - in navolging van de inspanningen van de Reflow Textiles Pilot en de Shemakes Wool Mondays

De tweede uitdaging is de herwaardering van het erfgoed en de geschiedenis van op biologie gebaseerde, lokale kleurtechnieken. Hierbij gaan we uit van de jaarlijkse Biochromes-lezing in de Fabricademy-opleiding. We doen een stap terug door te kijken naar wat we al wisten, maar weer vergeten zijn, en een stap vooruit door nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. 

Ten derde creëren we bewustzijn onder burgers: erken natuurlijke systemen voor wat ze zijn en hoe ze werken. Ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan door de gemeenschap gestuurde teelt en natuurlijke verfactiviteiten. Tot slot hoopt Local Color letterlijk de zaden te planten voor een meer faciliterende stad die handelt tussen de natuurlijke en planetaire grenzen. 

Door wie?

Waags TextileLab Amsterdam, samen met de Biomaterials Studio van onderzoekspartner Amsterdam University of Applied Science, en B-Corp modebedrijf New Optimist, zijn de partners van Local Color.

Hoe gaan we dit doen?

In het TextileLab komen systemisch sleutelen en een holistische benadering samen, met als doel vragen te stellen, onderzoek te doen en veranderingen in de textielsector mogelijk te maken, in de richting van duurzamere wegen. Het Local Color-onderzoek zal mogelijkheden in kaart brengen en kennis terugbrengen naar de gemeenschap. 

We zullen het volgende onderzoeken: wie zijn de lokale belanghebbenden? Welke ambachtslieden, telers, ontwerpers en verschillende beoefenaars lopen al voorop met deze onderwerpen? Hoe kunnen we de gemeenschappen en belanghebbenden verbinden om een echt circulaire textielkleurende waardeketen te creëren? Samen met de belangrijkste onderzoeksvragen zullen deze en andere onderwerpen worden gepresenteerd in een uiteindelijke (online) publicatie en een openbaar symposium.

Project duration

15 mrt 2023 - 15 mrt 2025

Team

Partners