Gebruikers zijn experts op het gebied van hun eigen leven en bevindingen, en zouden een drijvende kracht moeten zijn in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. In de businessmodellen die wij kennen ontbreekt gedetailleerde kennis over individuele personen echter vaak, waardoor ze uitgaan van aannames over ‘klanten’ die de werkelijke behoeften en motivaties niet representeren. Het People Value Canvas is een tool die we ontwikkeld hebben om designers en belanghebbenden te ondersteunen om op systematische wijze inzicht te verkrijgen in wat gebruikers echt belangrijk vinden.

Het begrijpen van menselijke waarden is essentieel in het gebruik van het People Value Canvas (PVC).

De centrale gedachte achter het canvas is dat een product of dienst alleen van toegevoegde waarde is als het aansluit bij de behoeften en motivaties van de gebruiker. Het canvas helpt hierbij door aan de ene kant gebruikersinzichten te structureren: behoeften, voorkeuren, context factoren en gewenst effect. Aan de andere kant geeft het canvas handvatten hoe nieuwe oplossingen aan gebruikersgestuurde criteria kunnen voldoen. Op deze manier helpt het PVC om een waardepropositie op te stellen, waarbij empathie drijfveer is voor sociale impact.

We hebben het PVC laten aansluiten bij de logica van het Business Model Canvas (Osterwalder, 2009), met nadruk op waardecreatie voor de eindgebruiker. De uitkomst van het People Value Canvas - een waardepropositie - is het beginpunt van het Business Model Canvas. Het combineren van beide canvassen verzekert een goede basis voor het ontwikkelen van effectieve, en economisch duurzame oplossingen.

Het canvas gebruiken

Waag heeft het PVC in verschillende interne en externe projecten gebruikt. Het bestaat uit negen blokken, die de input beschrijven die nodig is om een waardepropositie op te stellen voor de gebruiker. Het canvas kan grofweg in tweeën worden gedeeld: ‘gebruikersinzichten’ en ‘interventies’. Het eerste deel geeft de inzichten van het gebruikersonderzoek weer, en het tweede deel de beoogde interventie of oplossing. Het PVC kan op iteratieve wijze worden gebruikt bij het ontwikkelen en verfijnen van concepten, en biedt houvast in het bediscussiëren van onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende aspecten van een ontwerp.

De People Value Canvas toolbox bestaat uit een printbaar template van het canvas en een beknopte handleiding hoe het canvas ingevuld dient te worden, te vinden onder 'Publicatie' onderaan.

Meer lezen

Meer informatie is te vinden in de navolgende publicaties:

  • Wildevuur, S. E., Van Dijk D., Äyväri, A., Bjerre, M., Hammer-Jakobsen T., and Lund, J. Connect: Design for an Empathic Society. Amsterdam: BIS Publications, 2013.
  • Wildevuur, S. E., Van Dijk, D., Schot, M. Enhancing the value of social innovation: introducing the ‘People Value Canvas’ to support designers in value creation. Paper presented at the Colors of Care: The 9th International Conference on Design & Emotion, Bogotá, October 6-10, 2014.
  • Wildevuur, S.E., Van Dijk, D., Hammer-Jakobsen, H., Äyväri, A. Designing value to enable chronic disease management through information and communication technology: the People Value Canvas. Paper presented at the Third European Conference on Design4Health 2015, Sheffield, 13 - 16 July, 2015.

Het People Value Canvas is ontwikkeld binnen het Express to Connect project, ondersteund door EU-JP Ambient Assisted Living. Voor vragen of extra hulp, neem contact op met het Creative Care Lab van Waag.

Project duration

1 feb. 2013 - 8 feb. 2016

Links

Publications

Financiers

  • Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL-2)
  • COMMIT