De belofte van quantum is groot, het zou kunnen zorgen voor ontdekking in de gezondheidszorg, energie, milieusystemen en meer. Maar de technologie roept ook veel vragen op. Het doel van Quantum Inspire is meer gebruikers toegang te geven tot de technologie zodat zij zelfstandig quantum algoritmes kunnen programmeren en uitvoeren. Waag gaat hierin samen met gebruikers de implicaties van quantum computing voor de maatschappij onderzoeken.

Quantumcomputers zijn nogal merkwaardige systemen, die complexe berekeningen op een fundamenteel andere manier uitvoeren dan we gewend zijn. Hiervoor moet niet alleen nieuwe hardware, maar ook nieuwe algoritmen worden ontwikkeld. Het project Quantum Inspire beoogt om, naast wetenschappers, de samenleving te betrekken bij het begrijpen van de implicaties en potentiële impact van deze relatief nieuwe technologie. Hoewel de toepassingen van de quantummechanica op dit moment nog niet gemakkelijk te begrijpen zijn, is het duidelijk dat deze tak van de natuurkunde een nieuwe wereld van mogelijkheden opent op het gebied van informatica en de verwerking van informatie.

Om de groep die toegang heeft tot quantumtechnologie te vergroten en zo het gesprek te verbreden, werken de projectpartners aan het uitbreiden van de beschikbaarheid en kwaliteit van publiek toegankelijke infrastructuur. Door het organiseren van publieke gesprekken, performances en tentoonstellingen, naast een educatief programma, onderzoeken de partners wat de waarde en betekenis van deze technologie kan zijn voor de samenleving, en zo richting geven aan mogelijke op quantum gebaseerde toepassingen in sectoren als de gezondheidszorg, energie, milieusystemen, slimme materialen en meer.

In Waag’s activiteiten ligt de nadruk op drie doelgroepen: scholieren, HBO studenten en tech-minded ‘burgers’. Activiteiten zijn onder meer een co-creatie lessenserie waarin leerlingen zelf quantum bordspellen ontwikkelen en innovatie workshops waarin HBO studenten aan de slag gaan met het Quantum Inspire platform. Daarnaast worden geïnteresseerde ‘leken’ en kunstenaars betrokken in evenementen rondom maatschappelijke toepassingen voor quantum computers.

In het kader van het Quantum Inspire project zullen Waag en partners een reeks co-creatie workshops organiseren, waarbij studenten, kunstenaars en tech-minded burgers worden samengebracht en geïnspireerd. De eerste workshop vond in september 2022 plaats, de tweede in december 2022. Bekijk hier de foto's.

De derde workshop komt in maart 2023. Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar albana [at] waag [dot] org

Op basis van alle inzichten uit deze co-creatie activiteiten wordt de vertaling gemaakt naar het ontwerp van educatiematerialen en toegankelijke gebruikersinterfaces voor de quantum computer.