We leven in een digitale samenleving. Technologische ontwikkelingen hebben invloed op hoe wij deze inrichten. Jongeren hebben belang bij deelname aan het debat en de besluitvorming rondom deze ontwikkelingen. In het project Technologisch Burgerschap onderzoekt Waag, samen met partners en jongeren, de rol van creatieve maakprocessen in het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden bij jongeren in een digitale samenleving. Creatieve maakprocessen zijn gestoeld op wetenschappelijk onderzoek over ‘critical making’: een hands-on maakproces die digitale technologieën koppelt aan de samenleving.  Technologisch Burgerschap houdt dus in dat jongeren niet alleen in staat zijn om technologie te gebruiken, maar haar ook kunnen begrijpen en bevragen.  

Maakprocessen, verbeeldingskracht en kunst spelen een rol in het zichtbaar maken van kwesties die spelen in de toekomst van de digitale samenleving.  

Burgerschapsvaardigheden houdt in dat je leert afwegingen en keuzes te maken voor je eigen toekomst. Daarbij is het gebruik van technologie niet meer weg te denken. Denk aan bijvoorbeeld het gebruik van het DigiD-systeem.  

In eerste instantie wordt er gekeken naar de manier waarop er door jongeren invulling gegeven kan worden aan het begrip ‘technologisch burgerschap’. Uit eerdere inventarisatie is gebleken dat jongeren een achtergestelde groep vormen als het gaat om het voeren van dialoog over de impact van technologie op de brede gezondheid en democratische betrokkenheid. Hoewel het overgrote deel van de jongeren beschikt over tenminste basis digitale vaardigheden blijken er binnen de categorie ‘jongeren’ verschillen te bestaan met betrekking tot opleidingsniveau.

Aan de hand van acht workshops onderzoekt Waag in 2023 samen met jongeren hoe creatieve praktijken een rol kunnen spelen in het zichtbaar en bespreekbaar maken van maatschappelijke kwesties. Maakprocessen, verbeeldingskracht en kunst spelen een rol in het zichtbaar maken van kwesties die spelen in de toekomst van de digitale samenleving.  

Deze rol wordt onderzocht voor de creatieve industrie; een verzamelnaam voor organisaties die zich richt op het benutten van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. De creatieve industrie speelt een belangrijke rol in maatschappelijk verantwoorde innovatie.

Technologisch Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting Designathon Works, Waag, New Tech Kids, en Het Rathenau Instituut. Voor deze samenwerking is subsidie verstrekt door het ClickNL

Project duration

12 jan 2023 - 31 dec 2023

Team

Financiers

Deze activiteit is (mede) gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en innovatie (TKI) van de Creatieve Industrie.