Lessen in bescheidenheid voor Smart Cities

Op 18 november 2014 gaf ik een presentatie over Amsterdam Smart Citizen project op het 'Intelligent Living Space- Big Data en Smart City Seminar' in Taipei, Taiwan. Waag was uitgenodigd door het Industrial Technology Research Institution (ITRI) of Taiwan samen met het uitvoeringsteam voor 'The Intelligent Living Space Project' van het Architecture and Building Research Institute (ABRI) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Taiwan.

Ik presenteerde het Smart Citizen Kit project dat Waag dit jaar uitvoerde. Met de Smart Citizen Kit hebben we onderzocht in hoeverre het mogelijk is met betaalbare elektronica en sensoren milieufactoren als luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en geluid te meten en meteen te delen en te vergelijken met andere delen van de stad - in real time.

Tijdens de presentatie legde ik vooral de nadruk op het feit dat Smart Cities gebouwd worden voor Smart Citizens en dat Smart Citizens een belangrijk onderdeel vormen aan de manier waarop Smart Cities ingericht worden. Kortom, Smart Cities worden niet alleen vormgegeven door bedrijven en overheden, maar vooral ook door de mensen die in die stad wonen.

Vooral het begrip 'Smart Citizen' kreeg, naast onze designfilosofie 'Users as designers', veel bijval uit het publiek. Het bottom-up technologie ontwikkelen, aanpassen en toepassen werd als vernieuwend ervaren.

Er waren andere inspirerende sprekers tijdens de conferentie. Hendrik Jeppesen, CIO van de Attention Group uit Denemarken sprak over het DOLL Living Lab in Denemarken, Europa's grootste Living Lab voor 'smart' oplossingen in het publieke domein.

Verder was ik erg onder de indruk van de presentatie van James Lai van Radiantech. Taiwanezen zijn bescheiden. Hij starttte zijn presentatie dat de Taiwanese regering een start heeft gemaakt met het opstellen van data, maar dat het echte werk nog moet beginnen.

Direct daarna gaf James Lai een presentatie over een toepassing van open data op het gebied van ziekenhuisgegevens. Tot op detailniveau kunnen alle statistische gegevens van alle Taiwanese ziekenhuizen opgezocht, vergeleken en gevisualiseerd worden. Hoeveel vrouwen tussen 21 en 30 hebben in 1980 en gebroken been gehad? Hoeveel mensen boven de 60 zijn overleden aan een hartaanval? Vragen die met het systeem van Radiantech makkelijk beantwoord kunnen worden. Helaas is de software nog niet in het Engels beschikbaar, maar ik zou onze minister van Volksgezondheid Edith Schippers aanraden goed naar Taiwan te kijken wanneer ze zich hard maakt voor transparantie in de gezondheidszorg.

De minister zou tegelijk ook kunnen kijken naar het Taiwan Health Care Smart Card Project. In Taiwan wordt het elektronisch patiëntendossier niet centraal opgeslagen, maar op een persoonlijke Smart Card. De patiënt is de beheerder van zijn gegevens en hij neemt de kaart iedere keer mee als hij naar zijn huisarts of naar het ziekenhuis gaat.

In technologisch opzicht is Taiwan al ver met toepassingen ontwikkelen voor Smart Living, dit werd mij duidelijk toen ik een dag later een rondleiding kreeg bij ITRI, zeg maar het Silicon Valley van Taiwan voor hardware en nieuwe technologische materialen. ITRI richt zich op de ontwikkeling van relevante technologie voor een duurzame groene en ecologische omgeving, die de samenleving ten goede komt.

Dit instituut bestaat al meer dan 30 jaar en er werken hier meer dan 6.000 mensen. Direct begreep ik waarom er zoveel vernieuwende technologie uit Taiwan komt. En dat het voor Europa moeilijk is om daarmee te concurreren. Per jaar worden vanuit dit instituut honderden patenten aangevraagd. Ik mocht daar helaas geen foto’s maken, maar zag veel verschillende prototypen: van sensortechnologie in luiers en optisch datatransport (dus via licht) tot waterreinigingssystemen, brandwerende stoffen, nieuwe motoren en slimme parkeerplaatsen.

Ik ben onder de indruk van de schaal, de diepgang, het technologisch vernuft en de manier waarop de Taiwanezen technologische ideeën omzetten in implementatie. De komende tijd zullen we in samenwerking met het ITRI interessante cases naar Nederland brengen en meer bottom-up initiatieven in Taiwan laten zien.

Voor Taiwan is het interessant om de Smart Citizen en niet de technologie centraal te stellen in de realisatie van de Smart City. Wij kunnen op onze beurt zeker leren van de manier en de ambitie waarop Taiwan al 30 jaar lang technologische innovaties voor de groene samenleving stimuleert. 

Taipei, Taiwan

Gepubliceerd

Auteur

Mieke van Heesewijk

projecten