Kwetsbare ouderen doorlopen na een heupfractuur en operatie een moeizaam revalidatieproces. Hierbij bereiken zij zelden het niveau van functioneren van voor de heupfractuur. Om functionaliteit terug te winnen, zetten we ZELFIE in. ZELFIE is specifiek gericht op het trainen van functionele handelingen en het bevorderen van de zelfredzaamheid door het aanbieden van een programma van audio triggers, en het vragen van feedback aan de gebruiker.

De belangrijkste uitdaging is om deze toepassing af te stemmen op de specifieke behoeften en capaciteiten van kwetsbare ouderen zodat zij in de thuissituatie worden ondersteund in hun revalidatieproces. Daarbij is het cruciaal dat de inzet van technologie de kwetsbare oudere juist stimuleert en op een speelse manier motiveert om te bewegen.

In een multidisciplinaire aanpak combineren we geriatrische expertise, kennis op het gebied van bewegen, toegepaste games, design en industrieel ontwerpen. Samen met kwetsbare ouderen en fysiotherapeuten realiseren we de vernieuwende game-applicatie ZELFIE, waarin exergaming principes zijn toegepast voor de groep van kwetsbare ouderen. ZELFIE richt zich op functioneel bewegen en daagt ouderen uit tot bewegen in een speelse vorm. ZELFIE is toepasbaar in de thuissituatie, maar kan ook in een verpleeg-/revalidatieinstelling worden gebruikt.

Wat was de rol van het Creative Care Lab?
In dit project realiseerden we de ZELFIE toepassing, specifiek toegespitst op kwetsbare ouderen, en presenteren we de eerste resultaten van het effect dat ZELFIE heeft op de hoeveelheid dagelijkse activiteit.

Aangezien bestaande toepassingen voor kwetsbare ouderen momenteel niet zijn afgestemd op het functioneren van deze ouderen, is het verspreiden van resultaten uit dit project van belang. In dit kader stellen we een overzicht op van spelprincipes die geschikt zijn voor kwetsbare ouderen en beschrijven we ontwerprichtlijnen die de afstemming op de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen stimuleert. Hierbij staan de behoeften en ambities van de ouderen zelf centraal.

Project duration

31 mrt 2016 - 30 mrt 2018

Team

Financiers

  • Fonds NutsOhra - FNO

Partners

  • UMCG
  • MC Slotervaart