Stef van den Broek, Communicator, Jimena Gauna, 2021.

Stef van den BroekAnalist & Communicator

Stef van den Broek was analist en communicator binnen het Interface-team. In deze tweeledige functie deed hij onderzoek naar de impact van Waag in een breedste zin van het woord, als onderdeel van Waag’s ambitie voor een herdefiniëring en nauwkeurige meting van haar impact. Hiernaast verzorgde hij de communicatie van Waags Future Internet Lab en Commons Lab.