Waag Open Space
Waag BY

Open data, hot or not?

On 19 March 2012 at Waag Open Space, we were discussing how open data is progressing and what the plans for developer events in 2012 are. To follow is the original blog item in Dutch.

Op maandag 19 maart 2012 vond in het Waag-gebouw op de Nieuwmarkt weer een Waag Open Space plaats. Een 'free form' samenwerking tussen Waag en Appsterdam. Waag Open Space biedt developers de mogelijkheid interessante thema's naar voren te brengen. Zij verzorgen de inhoud, wij regelen de ruimte, de pizza's en het bier. Dit keer stond de Waag Open Space in het teken van Apps for Amsterdam, dat dit jaar een vervolg krijgt.

Ivonne Jansen (Waag) en Lex Slaghuis (Hack de Overheid) presenteerden als organisatoren van Apps for Amsterdam in 2011 de voortgang van open data bij de gemeente Amsterdam en de plannen rondom developer-events in 2012. Erik Romijn liet als winnaar van diverse apps competities zien hoe dit hem heeft geholpen in de ontwikkeling van zijn apps en wat de waarde van open data voor hem als ontwikkelaar is.

Langzaam vooruit

Een belangrijke constatering was dat er binnen de gemeente Amsterdam meer commitment is voor het onderwerp open data, maar dat er met betrekking tot het praktisch openstellen van datasets nog een hoop moet gebeuren. In het afgelopen jaar hebben enkele developers wel positieve ervaringen gehad in het contact met dataset-eigenaren bij de gemeente, maar het blijft een langzaam proces. Vanuit de zaal kwam er veel enthousiasme om de gemeente te helpen bij het openen van data. Er is duidelijk behoefte aan meer contact over de data en meer interactie in het ontsluiten van de data. De gemeente hoeft er niet alleen voor te staan; de community is meer dan bereid te helpen een goede toegang tot de data te creëren.

Pressure-cookers

Er is in ieder geval sterk de behoefte aan dialoog en aan veel pressure-cooker events tijdens de competitie. Een of twee dagen waarin developers, designers, data eigenaren en mensen met ideeën samen kunnen werken aan de ontwikkeling van apps. Zo ontstaan de beste ideeën en uitwerkingen. Daarbij moet er expliciet aandacht komen voor API developers, die de vertaalslag tussen de data en het gebruik kunnen invullen. Al met al een enerverende en drukke avond met een hoop positieve discussie. Waag Open Space vindt maandelijks plaats in het Waaggebouw op de Nieuwmarkt in Amsterdam.