DDW Embassy of Health 2020 Datacommons
Waag BY-NC-SA

Beter Leven: meten is weten

Hoe kunnen technologie en data ons helpen om meer grip te krijgen op onze gezondheid? Dit was de onderzoeksvraag van de ontwerpsessie ‘Meten is Weten?’ die Waag afgelopen donderdag samen met het Microbiome Center organiseerde. 

De huidige reguliere gezondheidszorg biedt niet altijd voor iedereen een passende oplossing voor de gezondheidsvragen die zij hebben. Het onderzoeksproject Beter Leven richt zich op hoe zelf-gegenereerde data en zelf-monitoring kunnen bijdragen aan meer inzicht en gepersonaliseerde behandeling. Met als doel om specifieke persoonlijke gezondheidsvragen van patiënten, zoals langdurig aanhoudende klachten, wel te kunnen beantwoorden. Zo krijgt de patiënt meer regie over de eigen behandeling. Tijdens de ontwerpsessie in het Theatrum Anatomicum van de Waag bogen onder meer onderzoekers, technische design-studenten en mensen met chronische klachten zich over de vraag: ‘wat voor tools of hulpmiddelen helpen jou om meer grip op je gezondheid te krijgen?’ 

Twee groepen gingen aan de slag, elk met een eigen ontwerp. Zij kregen vragen mee over welke data er verzameld moeten worden, hoe deze ingevoerd kunnen worden, hoe vaak dit dan zou moeten en hoe de resultaten eruit moeten zien. Het resultaat: de Goed Gevoel-tool en de app ter ondersteuning van het gesprek met de arts.

De Goed Gevoel-tool

De Goed Gevoel-tool stimuleert gebruikers om positieve acties te belonen, bijvoorbeeld door zichzelf ‘s ochtends een high five in de spiegel te geven. De gedachte hierachter: meten is weten, maar eigenlijk weet je al dat iets als alcohol of teveel vet eten niet goed is. Toch doen we dat bijna allemaal wel. Hoe zorg je er dan voor dat mensen ook op die kennis gaan handelen? In plaats van de focus te leggen op de klacht, legt de tool juist de focus op welke dingen er wel goed gaan. De positieve bekrachtiging geeft meer energie om goede keuzes te maken. Daarnaast is het idee van de spiegel ook om bewust op je eigen gezondheid te reflecteren: neem een moment de tijd om daar echt bij stil te staan, en je niet alleen door data-inzichten te laten leiden.

Steun bij het gesprek met de arts

De tweede groep heeft een persoon in het leven geroepen die last heeft van chronische buikpijn. Ze hebben een app vormgegeven die het personage helpt hier inzicht in te krijgen. De afweging van eenvoud tegenover complexiteit is belangrijk: niemand heeft zin om elke dag een uur op een app te zitten, maar door twee of drie vragen te beantwoorden kunnen we ook niet de hele complexiteit van gezondheid vangen. Wat vraag je wel, en wat niet? Het belang van data als ondersteuning voor het gesprek met de arts komt naar voren. Bijvoorbeeld doordat je naast een score die je kan geven ook nog persoonlijke notities kan maken, en kan kiezen om die wel of niet met je arts te delen. Daarnaast zou het combineren met andere informatiebronnen, zoals de informatie uit een slaapritme-app, Strava of zelfs van de AH Bonuskaart, tot veel nieuwe inzichten kunnen leiden. Eigenlijk verzamelen we al heel veel data. Die kunnen we in de toekomst misschien wel op deze manier gaan inzetten.

Prototype: breng je gezondheid in kaart zonder technologie

De inzichten van deze avond zullen worden samengevoegd met de eerdere sessies samen met artsen en patiënten. Daarmee zullen een aantal hulpmiddelen en tools vormgegeven worden, die mensen ondersteunen om meer grip te krijgen op hun eigen gezondheid. Een eerste prototype om zonder digitale technologie je gezondheid in kaart te brengen is in ontwikkeling. We zijn benieuwd of dit werkt voor jou en horen graag je ideeën. Feedback kun je sturen naar gro.gaaw@emmi.

Gepubliceerd

Auteur

project

Dit project wordt gefinancierd door het Agis Innovatiefonds.