Het microbioom is een verzamelnaam voor alle bacteriën, virussen en gisten die in het menselijk lichaam bestaan. Welke bacteriesoorten er in de darmen leven, verschilt per persoon. Ieders microbioom is net zo uniek als zijn vingerafdruk.

De wetenschap geeft steeds meer aanwijzingen voor een lange lijst aan (chronische) klachten die verband kunnen houden met een verstoord microbioom. Waag en het Microbiome Center onderzoeken samen hoe mensen met chronische klachten, die gerelateerd zijn aan het microbioom, de regie in hun behandeling kunnen nemen. Dat doen ze door middel van technologie, die hen helpt de data over hun eigen behandeling te verzamelen. 

De patiënt staat centraal bij de behandeling van haar eigen microbioom.’

Waag onderzoekt de komende tijd via creatieve onderzoeksmethodes, waaronder citizen science en human-centered design, hoe mensen de middelen in handen kunnen krijgen om zelf een centrale rol te vervullen in hun behandeling. Met het project Gezond leven met een sterk microbioom ontwerpen Waag en Microbiome Center een nieuwe werkwijze, die mensen met chronische klachten ondersteunt om vanuit hun persoonlijke gezondheidsvragen op zoek te gaan naar oplossingen. Zo kunnen zij de regie over hun behandeling nemen. Het project zoekt naar een nieuwe vorm voor de relatie tussen patiënt en arts, en kijkt welke rol technologie hierin kan spelen.

De resultaten van het onderzoek worden binnen het Microbiome Center gebruikt om bestaande behandelmethoden te verbeteren. In plaats van op zoek te gaan naar specifieke nieuwe behandelmethoden, ontwerpen Waag en Microbiome Center een proces dat gepersonaliseerde zorg voor chronische aandoeningen in de toekomst beter mogelijk maakt. Zo is de uitkomst van het project breed inzetbaar en duurzaam op de lange termijn.  

Bekijk de video Beter Leven met een Gezond Microbioom op Vimeo.

Project duration

1 jun 2021 - 28 feb 2022

Team

Financiers

Partners

  • Microbiome Center

Dit project wordt gefinancierd door het Agis Innovatiefonds.