Volkenkundig Museum Leiden
Gerard Stolk BY-NC

De veranderende maatschappij en de rol van erfgoed

Wat is de rol van Volkenkundige musea in een globaliserende samenleving? Ilias Zian en Hodan Warsame zijn eind 2012 begonnen als research associate van het Rijksmuseum Volkenkunde Leiden. In deze hoedanigheid buigen zij zich over de relatie tussen musea en jongeren met een bi-culturele achtergrond. De benoeming is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Dr Steven Engelsman Grant en loopt vooruit op het project dat het museum, HUMAN, Waag en antropoloog-filmmaker Janine Prins voornemens zijn uit te voeren in 2013.

De context voor dit project is de veranderende maatschappij en de rol die erfgoed hierin kan vervullen. Erfgoed is een belangrijke 'asset' van de Europese samenleving die nog onderbenut is in termen van 'bijdrage aan kwaliteit van leven' (individueel, sociaal, economisch). De partners beogen in Europese context onderzoek te doen naar de rol van erfgoed in identiteitsvorming, sociale cohesie, mediarepresentatie en '21st century skills' (mediawijsheid, zelfexpressie, (media)makerschap, toegang tot digitale tools, etc.) en de onderbelichte positieve kanten van diversiteit in de Nederlandse samenleving hierin betrekken. De methode daarvoor is co-creatie en prototyping van ideeën met een community van direct betrokkenen. HUMAN en Janine Prins gebruikten eerder al de Human.nl blog voor het mobiliseren van jongeren van waaruit zich (onder andere) de relatie met Ilias en Hodan verder ontwikkeld heeft.

De Dr. Steven Engelsman Grant biedt financiële ondersteuning aan jong wetenschappelijk talent ter stimulering van het begin van een carrière in volkenkundig wetenschappelijk onderzoek. De Grants zijn vernoemd naar oud algemeen directeur Steven Engelsman die zich tijdens zijn betrekking voortdurend inzette voor de verankering van volkenkundig wetenschappelijk onderzoek in het museum.

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 612789.