Evaluatie Smart Citizen Kit

Op 16 juni 2014 hebben we samen met de deelnemers de resultaten van het Smart Citizen Kit meetexperiment in Amsterdam geëvalueerd. We presenteerden in het kort uiteraard onze ervaringen van de afgelopen drie maanden, daarnaast kregen ook twee deelnemers alle ruimte om hun bevindingen te delen.

Van buitenaf waren als sprekers aanwezig Dave de Jonge van de GGD Amsterdam (Bureau Luchtkwaliteit) en Marita Voogt van TNO, die vanuit een heel verschillende invalshoek de proef met de betaalbare meetelektronica benaderden. Waar Dave vooral de nadruk legde op de in zijn ogen 'waardeloze techniek' en onbetrouwbare meetgegevens, gaf Marita juist aan blij te zijn met het initiatief, "we staan pas aan het begin, de sensors worden snel beter" en het feit dat zoveel burgers zich zo willen inzetten voor het meten van hun leefomgeving.

Binnenkort komen we nog met een mooie visualisatie van de geluidsmetingen en zullen we alle resultaten en ervaringen in de vorm van een projectverslag gieten. Voor nu alvast de belangrijkste conclusies zoals we die hebben gepresenteerd tijdens de evaluatie:

Smart Citizen evaluatie

Gepubliceerd

project