leerlijn_textiel_vmbo_handleiding
Waag BY-NC-SA

Handleiding Leerlijn Textiel VMBO

Leren is leuker als je leert door te doen. In de hands-on lessen van de Leerlijn Textiel VMBO gaan leerlingen aan de slag met thema’s als duurzaamheid, innovatie en technologie. Zo leren ze de brede maatschappelijke context van textiel begrijpen en hoe ze die mede vorm kunnen geven. 

Handvatten ontwikkelen om zelf te kiezen

Via de Leerlijn textiel VMBO krijgen leerlingen een goed beeld van de verschillende soorten textiel-disciplines die er zijn. Ze kunnen na het volgen van de leerlijn goed voor zichzelf bepalen of ze nu enthousiast worden van geschiedenis, kunst, wetenschap, technologie of iets anders dat ze interessant lijkt. De lessen geven de leerlingen handvatten om met een holistische blik op de wereld van textiel kansen te zien, en welke verantwoordelijkheden daarbij komen kijken. De Leerlijn Textiel VMBO daagt leerlingen uit anders om na te denken over hedendaagse problematiek, en het rijkt ze tegelijkertijd de kennis en vaardigheden aan om oplossingen te ontwerpen voor de toekomst. 

Uitgangspunt en bredere context van Leerlijn Textiel VMBO 

Door het mondiale karakter van de textielindustrie is het cruciaal dat we textiel-gerelateerde praktijken vanuit een breder perspectief bekijken om zo de onderlinge verbondenheid zichtbaar maken. Dat doen we door het omgevingsbewustzijn van leerlingen te ontwikkelen aan de hand van 21e-eeuwse vaardigheden als creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. 

Hoe is de Leerlijn Textiel opgebouwd? 

De Leerlijn Textiel is ingedeeld aan de hand van thema’s. Elk thema bevat een aantal hands-on lessen waarin leerlingen zelf aan de slag gaan door te maken en te doen. Via de Leerlijn Textiel leer je over de volgende thema’s:

·    Introductie textiel en basis naaivaardigheden 
·    Natuurlijke verfstoffen
·    Slim textiel 
·    Identiteit, traditie en waarden
·    Circulair textiel
·    Textielkunst en andere toepassingen
·    Het ontwerpproces 

Download handleiding  

De Leerlijn textiel VMBO is het resultaat van een driejarige samenwerking tussen het Montessori Lyceum Amsterdam en Waag Futurelab. Dit project werd gesubsidieerd door het Fonds van Cultuurparticipatie.

mla_logoprint-logo-hexagon-blauw